10 aspecten van het nieuwe ontslagrecht

Terug

1. Concurrentiebeding
In een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.

2. Proeftijd
Er kan geen proeftijd meer worden overeengekomen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Staat er in een dergelijk arbeidscontract toch een proeftijd, dan is deze niet geldig.

3. Aanzegplicht
De aanzegplicht is ingevoerd. Dit houdt in dat een werkgever aan een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer een maand van tevoren schriftelijk moet aangeven of het contract wel of niet wordt verlengd. Verzuimt een werkgever deze plicht, dan moet hij de werknemer een boete betalen.

4. Loon oproepkrachten
Een verlenging van de 6 maanden waarin een werknemer geen aanspraak kan maken op loon als hij niet werkt, kan niet meer door een werkgever worden afgedwongen als het werk als structureel wordt gezien.

Onderstaande wijzigingen zijn op 1 juli 2015 in het ontslagrecht doorgevoerd.

5. Ontslagprocedures
Ontslag is momenteel alleen nog maar mogelijk op specifieke ontslaggronden. Voor elke ontslaggrond geldt een bepaalde procedure. Kiezen voor een bepaalde ontslagroute is er niet meer bij.

6. Transitievergoeding
De transitievergoeding is een vergoeding waar je als werknemer in geval van ontslag aanspraak op kunt maken. Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dien je minimaal 2 jaar bij je werkgever in dienst te zijn geweest. Je dient binnen 3 maanden aanspraak te maken op je transitievergoeding.

7. Hoger beroep
Voorheen was het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een ontslagbeslissing. Daar is dankzij het nieuwe ontslagrecht verandering in gekomen. Eindigt je dienstverband na een procedure bij de rechtbank, dan kun je nu in hoger beroep.

8. Ketenregeling voor tijdelijke contracten
Er gelden nu voor de ketenregeling andere regels, om werknemers meer zekerheid te geven over hun dienstverband. Zo wordt het laatste tijdelijke contract automatisch een vast contract als de periode van 2 jaar wordt overschreden waarin meerdere tijdelijke contracten elkaar opvolgen; of als een derde tijdelijk contract wordt gevolgd door een vierde.

9 Ambtenaren
Ambtenaren werken niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een aanstelling. Om deze reden is bijvoorbeeld de transitievergoeding niet van toepassing op ambtenaren. Hier komt wel verandering in. Vanaf 2017 zal het arbeidsrecht namelijk op bijna alle ambtenaren (95%) van toepassing worden.

10 overgangsrecht
Wanneer de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 eindigt, dan is het overgangsrecht van toepassing.

Ook op de transitievergoeding is er overgangsrecht van toepassing. Dit is het geval als de beëindiging van een arbeidscontract voor 1 juli 2015 in gang is gezet, maar het contract na 1 juli 2015 eindigt. In deze gevallen is er dus geen aanspraak op een transitievergoeding.

Publicatiedatum 11/08/2015

Volg ons op social media