10 tips bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst (bron: mr. Houwertjes)

Terug

1. Teken niet direct
Doet jouw werkgever je een ontslagvoorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (dus met jouw instemming) te beëindigen, dan is de belangrijkste tip: teken niet direct! Laat je eerst adviseren door een arbeidsrecht specialist.

2. Zolang jij niet tekent, blijf je (voorlopig) in dienst
Veel werknemers denken dat zij wel moeten tekenen voor hun ontslag. Dit is een misvatting. Zolang jij het voorstel niet ondertekent, blijf je voorlopig in dienst. Voorlopig, omdat je werkgever bijvoorbeeld ook een ontslagvergunning bij het UWV kan aanvragen.

3. Bereken de hoogte van je ontslagvergoeding
Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst wordt meestal een beëindigingsvergoeding afgesproken. Dit is vaak de transitievergoeding. Regelmatig wordt deze vergoeding verhoogd, bijvoorbeeld na een (stevige) onderhandeling. Denk hierbij aan een extra bedrag als compensatie voor het ontslag, scholing, outplacement en juridische kosten.

4. Check of je in aanmerking komt voor een uitkering
Als je instemt met het ontslag is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren. Zo is bijvoorbeeld de tekst in de vaststellingsovereenkomst belangrijk, maar ook of je arbeidsgeschikt bent en hoe lang je gewerkt hebt.

5. Weet wat er in het (eventuele) Sociaal Plan staat
Reorganiseert jouw werkgever? Dan is er vaak een Sociaal Plan. Hierin staan afspraken die voor jou erg belangrijk (kunnen) zijn. Lees het Sociaal Plan zorgvuldig door. Je doet er goed aan om er ook een jurist naar te laten kijken.

6. Voorkom een gat in jouw inkomen: houd rekening met de (fictieve) opzegtermijn!
De einddatum in de vaststellingsovereenkomst is heel belangrijk. Zolang jouw fictieve opzegtermijn nog loopt, krijg je in ieder geval geen WW-uitkering. Voorkom de situatie dat jouw dienstverband eerder stopt dan dat je een uitkering ontvangt.

7. Check je pensioenopbouw
Check of jouw werkgever het pensioen correct heeft afgedragen. Het komt regelmatig voor dat dit niet (volledig) is gebeurd. Vrijwel altijd wordt in de vaststellingsovereenkomst een artikel over ‘finale kwijting’ opgenomen. Als dit artikel erin staat heb je na ondertekening niets anders van de werkgever te vorderen, dan dat er in de vaststellingsovereenkomst is afgesproken.

8. Let ook op de ontbrekende punten
Op papier kan het voorstel er best redelijk uitzien. Het is echter goed mogelijk dat bepaalde punten nog niet in de overeenkomst staan, die voor jou wel belangrijk (kunnen) zijn.

9. Vraag om een vergoeding van juridische kosten
Veel werkgevers zijn bereid om (een deel van) jouw juridische kosten te betalen. Als het niet in het voorstel staat, vraag er dan om.

10. Schakel deskundige hulp in
De belangrijkste tip: schakel deskundige juridische hulp in! Vertrouw niet alleen op de werkgever, maar op de juridische hulp van een professional.

Publicatiedatum 22/07/2017
10 tips bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst (bron: mr. Houwertjes)

Volg ons op social media