Aandeelhouder moet achterstallig loon werknemer betalen

Terug

Werknemer was in dienst van de BV Revest. De aandelen van Revest BV waren eigendom van de holdingvennootschap Revest NV, die ook bestuurder is van de werkgever.

Ziek
Op 3 december 2013 werd de werknemer ziek en weigerde de werkgever het loon door te betalen. Een half jaar later werd de werkgever failliet verklaard. De werknemer heeft toen zowel de werkgever als Revest NV in kort geding gedagvaard tot betaling van zijn salaris.

Hoger beroep
De kantonrechter heeft deze vorderingen toegewezen. Revest NV ging toen in hoger beroep. Het Hof oordeelde dat Revest NV, als aandeelhouder van werkgever, aansprakelijk is voor de betaling van het salaris. Als reden werd gegeven dat het salaris van twee andere werknemers wel gewoon door de bestuurder werd doorbetaald zodat er geen sprake is van betalingsonmacht, maar van betalingsonwil. Revest NV had volgens het Hof als moedermaatschappij en bestuurder onrechtmatig gehandeld door de financiële middelen niet te gebruiken om deze werknemer te betalen.

Selectieve betaling
Deze selectieve betaling werd opgevat als een ernstig verwijt. Daarvoor was Revest NV aansprakelijk:

‘Revest NV, als bestuurder/aandeelhouder van werkgever, (kan) niet naar willekeur bepalen bepaalde schuldeisers van werkgever, meer in het bijzonder één van haar werknemers, niet (meer) te betalen’. Dat men tot salarisbetaling aan de werknemer niet in staat zou zijn, vond het Hof onvoldoende onderbouwd. Omdat de twee collega’s van werknemer wel loon bleven ontvangen, was dit verweer volgens het Hof ongeloofwaardig.

Publicatiedatum 19/09/2017
Aandeelhouder moet achterstallig loon werknemer betalen

Volg ons op social media