Aanpassing wettelijk minimumloon

Terug

Per 1 juli 2016 is het wettelijk minimumloon verhoogd.

Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijds dienstverband hebben sinds die datum recht op een salaris van minimaal EUR 1.537,20 bruto per maand, hetgeen correspondeert met een salaris van EUR 354,75 bruto per week of een salaris van EUR 70,95 bruto per dag.

Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 juli 2016 respectievelijk EUR 9,86 (bij 36 uur), EUR 9,34 (bij 38 uur) en EUR 8,87 (bij 40 uur).

Werknemers tot 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon.

Het minimumjeugdloon bedraagt per 1 juli 2016:

22 jaar: EUR 1.306,60 bruto per maand (85%)
21 jaar: EUR 1.114,45 bruto per maand (72,5%)
20 jaar: EUR 945,40 bruto per maand (61,5%)
19 jaar: EUR 807,05 bruto per maand (52,5%)
18 jaar: EUR 699,45 bruto per maand (45,5%
17 jaar: EUR 607,20 bruto per maand (39,5%)
16 jaar: EUR 530,35 bruto per maand (34,5%)
15 jaar: EUR 461,15 bruto per maand (30%)

Publicatiedatum 07/07/2016

Volg ons op social media