Aansprakelijkheid bij eenmanszaak en vof

Terug

Aansprakelijkheid bij een eenmanszaak
Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen van de ondernemer. Een ondernemer die een eenmanszaak drijft is dan ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Denk hierbij niet alleen aan schulden uit overeenkomsten, maar ook aan schulden die voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Het kan dus gebeuren dat je eigen spaargeld of je bezittingen gebruikt worden om je zakelijke schulden af te lossen.

Indien je als ondernemer van een eenmanszaak getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan is je partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Om dit te voorkomen is het verstandig om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Ook als je al getrouwd bent, is het mogelijk om alsnog huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Op die manier blijft het vermogen van je partner buiten jouw bedrijf. Laat bijvoorbeeld het bedrijf op jouw naam zetten en het huis op naam van je partner. Het is van belang om de huwelijkse voorwaarden in stand te houden. Leg duidelijk vast wat van wie is en houd alles goed bij. Laat je hierover goed informeren door een notaris.

Aansprakelijkheid bij een vof
In tegenstelling tot een eenmanszaak is er bij een vennootschap onder firma in eerste instantie wel sprake van een afgescheiden vermogen, tenzij het vermogen van de vof niet toereikend is om schuldeisers te kunnen betalen. Dit betekent dat schuldeisers schulden in eerste instantie alleen kunnen verhalen op het zakelijk vermogen van de vof. Is dit vermogen niet voldoende om de schulden te voldoen, dan kunnen schuldeisers alsnog hun vordering voldoen uit het privévermogen van één van de vennoten. Beide vennoten zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de firma. Wie van de vennoten de betreffende schuld heeft veroorzaakt doet niet ter zake. Na betaling van de schuld kan er wel nog tussen de vennoten worden verrekend. Verhaalt een schuldeiser bijvoorbeeld een vordering van € 5000 op het privévermogen van één van de vennoten, dan kan deze vennoot dit verrekenen met de andere vennoot. Beiden betalen dan, als dit de afgesproken verdeling is, € 2500.

Ook vermogen partner kan worden aangesproken
Net als bij de eenmanszaak geldt voor de vof dat, indien een vennoot niet is getrouwd op huwelijkse voorwaarden met zijn of haar partner, het privévermogen van de partner kan worden aangesproken. Overigens kunnen privéschuldeisers van de vennoten hun vordering niet op het zakelijk vermogen van de vof verhalen.

Later toetreden als vennoot? Pas goed op!
Wil je op een later moment toetreden als vennoot bij een vof dan ben je ook aansprakelijk voor de gemaakte schulden die zijn ontstaan vóór je bent toegetreden. Het is dan ook van belang om voor toetreding de financiële positie van de vof goed te beoordelen. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden met de bestaande vennoten met betrekking tot de draagplicht van de bestaande schulden. In het vennootschapscontract leg je dan vast hoe de schulden voor je toetreding worden verdeeld. Dit betekent niet dat de schuldeiser niet bij jou kan komen om de schuld te voldoen, maar je hebt dan wel het recht om dat bedrag weer te verhalen op je mede vennoten zoals is afgesproken in het vennootschapscontract. Kijk dus ook goed naar het vermogen van de andere vennoten.

Uittreden uit de vof
Wil je als vennoot de vof verlaten, dan blijf je als oud-vennoot aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tot het moment van uittreding. Ook daarover kunnen afspraken gemaakt worden met betrekking tot de draagplicht. De aansprakelijkheid kan namelijk worden opgeheven door het opstellen van een vrijwaringsbeding met alle vennoten, waarbij de aansprakelijkheid van de uittredende vennoot (deels) wordt uitgesloten.

Publicatiedatum 20/09/2016

Volg ons op social media