Arbeidsomstandigheden: hoe zit het met hoge werkdruk, pauzes en overwerk? (bron: mr. M. Vandenboorn)

Terug

Pauzes
Op de eerste plaats is het belangrijk onderscheid te maken tussen minderjarige en meerderjarige werknemers. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet heb je als minderjarige werknemer vanaf 4,5 uur werken recht op ten minste 30 minuten pauze. Dit mag gesplitst worden in 2 maal ten minste een kwartier. Als meerderjarige werknemer heb je pas recht op 30 minuten pauze vanaf 5,5 uur arbeid. In het geval je als meerderjarige werknemer meer dan 10 uren arbeid verricht, zou je recht hebben op 45 minuten pauze, die ook tot minimaal een kwartier per keer mag worden gesplitst.

In een cao zouden afwijkende afspraken kunnen staan. Zo zou daarin de pauze van de meerderjarige werknemer tot 15 minuten mogen worden ingekort, wanneer je 5,5 uur werkt.

Doorwerken tijdens je pauzes is daarmee in de meeste gevallen ook niet toegestaan. Je hebt namelijk wettelijk recht op rust. Ook de pauze aan het begin of einde van de arbeidstijd plannen mag niet. Je moet namelijk je arbeidstijd daadwerkelijk tijdelijk kunnen onderbreken met een pauze. 
Sommige beroepen laten echter geen pauzes toe. Bijvoorbeeld als je geen contact hebt met je collega's die vergelijkbaar werk doen of de aard het noodzakelijkerwijs niet mogelijk maakt pauze in te lassen. Bij hoge uitzondering is het dan mogelijk om af te wijken van de pauzeregeling. 

Loon over pauzetijd
De pauze is een onderbreking van je werktijd en hierover hoeft je werkgever je loon dan ook niet door te betalen. Sommige werkgevers betalen wel loon over jouw pauze. Of jij ook recht hebt op doorbetaling van jouw loon tijdens jouw pauze, kun je teruglezen in de arbeidsovereenkomst, de cao, het bedrijfsreglement en/of het personeelshandboek.

Overwerk
Als de werkdruk hoog ligt, kan het voorkomen dat je wordt gevraagd om over te werken. Je zou dit soms ook ongevraagd kunnen doen, omdat je het werk toch af wil maken. Het is niet zo dat hierover iets letterlijk in de wet staat geregeld. Wel geeft de wet aan hoelang je over een bepaalde periode mag werken. Zeker als je ongevraagd overwerk verricht, kan jouw werkgever niet verplicht worden hier salaris over te betalen of jou op een andere wijze te compenseren. Wanneer je merkt dat je langer moet blijven, is het verstandig met je werkgever in overleg te gaan. Misschien kan je werk worden aangepast of kunnen jullie een compensatie afspreken. 

Voor de gevallen waarin je door jouw werkgever wordt gevraagd langer te werken, gelden ook geen vaste wettelijk regels. Vaak kunnen deze wel in de arbeidsovereenkomst, de cao, het bedrijfsreglement en/of het personeelshandboek staan. Als jouw werkgever je een compensatie biedt, hoeft dit niet altijd uit loon te bestaan. Het zou ook kunnen dat je in overleg met je werkgever je overuren op een rustiger moment kunt opnemen. Is er in jouw geval  niets geregeld, dan is het zeker verstandig met je werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheden toch iets af te spreken. Helaas zijn hiervoor geen aanknopingspunten en zal het gaan om hoe redelijk jouw werkgever is jou te compenseren voor het overwerk. Dit is weer afhankelijk van jouw beroep, het werk dat je verricht en wat redelijk is in de omstandigheden. 

Hoe gaat het op jouw werk?
Ga jij met plezier naar je werk? Of ga je gebukt onder een (te) hoge werkdruk? Onze juristen staan voor je klaar en beantwoorden al je vragen over werktijden, pauzes, overwerken en uitbetaling. 

Publicatiedatum 01/11/2017
Arbeidsomstandigheden: hoe zit het met hoge werkdruk, pauzes en overwerk? (bron: mr. M. Vandenboorn)

Volg ons op social media