Arbeidstijden van kinderen in Nederland

Terug

Kinderen van 12 jaar
Kinderen van 12 jaar mogen nog geen arbeid verrichten, zij mogen alleen werken in het kader van een werkstraf of een leerproject. Zij mogen dan helpen bij licht, niet-industrieel werk. Het kind moet wel onder toezicht van een volwassene werken. Ook zijn er regels opgenomen omtrent de duur van de arbeid en de rusttijden.

Kinderen van 13 en 14 jaar
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen volgens de wet arbeid verrichten, maar het moet wel gaan om licht, niet-industrieel werk zoals het vullen van vakken in een winkel. Er moet wel toezicht gehouden worden over deze werkende kinderen. In de wet zijn regels opgenomen over de duur van de arbeid en de rusttijden. Tijdens de weken dat kinderen naar school gaan, mogen ze minder uren werken dan tijdens vakantieweken. Daarnaast is het voor deze leeftijdsgroep verboden om op zondag te werken.
Bepaalde werkzaamheden zijn voor 13- en 14-jarigen verboden. Denk aan werken in een fabriek of achter een kassa. Voor kinderen die hun ouders helpen in hun eigen zaak geldt een uitzondering, zij mogen iets langer werken dan hun leeftijdsgenoten. Voorwaarde is wel dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis waar het kind verblijft.

Kinderen van 15 jaar
Kinderen van 15 jaar mogen, net als 13- en 14-jarigen, ook lichte niet-industriële arbeid verrichtten, maar zij mogen weer net iets langer werken. Onder bepaalde omstandigheden, mogen 15-jarige kinderen ook op zondag werken. Het moet dan wel noodzakelijk zijn voor het soort werk en het moet in het arbeidscontract opgenomen zijn. Daarnaast is er toestemming van de ouders vereist. Een 15-jarige mag niet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld een winkel of restaurant, er is dus nog altijd enig toezicht vereist. Voor het bezorgen van ochtendkranten door 15-jarigen gelden aparte regels. Bezorgt een 15-jarige de krant op zondag? Dan mag er niet op de zaterdag daarvoor gewerkt worden. Ook mag er niet gewerkt worden na 19:00 uur en voor 06:00 uur.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar
Jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen bijna alle werkzaamheden verrichten behalve gevaarlijk werk. Gevaarlijk werk is bijvoorbeeld werken met giftige stoffen. Onder toezicht mogen zij wel risicovolle werkzaamheden verrichten. De duur van de arbeid en rusttijden is ook voor deze leeftijdsgroep weer vastgelegd in de wet. Maar let op! De tijd dat de jeugdigen naar school gaan moet worden meegerekend als werktijd. De regels voor deze leeftijdsgroep zijn er op gericht dat er niet ‘s nachts gewerkt mag worden en dat zij geen oproepdiensten mogen doen.
Vanaf 16 jaar mogen jeugdigen ook in een ruimte werken waar alcohol wordt geschonken. Ook mogen zij op zondag werken als dit bij het werk hoort en in het arbeidscontract is opgenomen. Zij mogen niet meer dan 9 zondagen in 13 weken werken. Toestemming van de ouders is dus niet meer vereist.

Publicatiedatum 28/06/2016

Volg ons op social media