Asscher: meer 50-plussers aan het werk

Terug

Samen met werkgevers en werknemers wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen.

Want waar de algehele werkloosheid afneemt, merkt Asscher dat de afname bij vijftigplussers achterblijft. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat er meer nodig is en dat hij daarbij onder andere denkt aan netwerkbijeenkomsten, sollicitatietrainingen en scholingsbonnen. Ook vindt Asscher het cruciaal dat er anders gaat worden gedacht over ouderen op de arbeidsmarkt. Hij wil dat het normaal wordt om oudere werknemers aan te nemen. Veel werkgevers nemen nu toch liever jongere arbeidskrachten aan. Die zouden goedkoper en minder vaak ziek zijn.

Het nieuwe denken

De komende tijd overlegt minister Asscher met werknemers en werkgevers over concrete maatregelen hoe werkloosheid onder ouderen te voorkomen en hoe werkzoekenden van vijftig jaar en ouder sneller aan het werk kunnen komen.

De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd een boegbeeld aan te stellen om negatieve opvattingen over oudere werknemers te bestrijden. Daarmee is Asscher bezig. Hij zal het de Kamer laten weten als hij de kandidaat heeft gevonden die het gezicht wordt van “het nieuwe denken” over ouderen op de arbeidsmarkt.

Publicatiedatum 03/12/2015

Volg ons op social media