Bepaling dat verzekeraar eenzijdig arbeidsongeschiktheid kan vaststellen is oneerlijk

Terug

Een bepaling in de polis van een tegen arbeidsongeschiktheid verzekerde persoon komt er op neer dat de verzekeraar eenzijdig het recht heeft om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen en de mate waarin zij tot uitkering is gehouden, terwijl op grond van de polisvoorwaarden geen mogelijkheid voor de verzekerde bestaat om daar invloed op uit te oefenen. Een dergelijk beding moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als een oneerlijk beding in de zin van art. 3 lid 1 van Richtlijn 93/13/EEG.

ECLI:NL:RBROT:2016:9380

Publicatiedatum 14/04/2017
Bepaling dat verzekeraar eenzijdig arbeidsongeschiktheid kan vaststellen is oneerlijk

Volg ons op social media