Bescherming tijdens ziekte

Terug

Opnieuw is een werkgever met een zieke werknemer in de fout gegaan, door een bedrijfsrechercheur in te schakelen om zelf te kunnen oordelen over de ziekte van de werknemer.

Zieke werknemers hebben een goed beschermde positie.

Zo mag een werkgever niet verlangen van een zieke werknemer dat hij vertelt wat de aard van de ziekte is. Ook is het niet aan een werkgever om te oordelen over de vraag of een werknemer zich wel of niet terecht ziek heeft gemeld. Beide taken zijn overgelaten aan de bedrijfs- of arboarts.

Twijfelt een werkgever aan het oordeel van de bedrijfsarts dat een werknemer daadwerkelijk ziek is, dan dient hij een second opinion aan te vragen. Een loonopschorting is in dat geval niet toegestaan.

Publicatiedatum 27/05/2015

Volg ons op social media