Boete van € 100.000,- na meer dan 100x overtreden relatiebeding

Terug

Werkgever stelt dat de werknemer het tussen partijen geldende concurrentie- en relatiebeding heeft overtreden. Bij tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat het concurrentiebeding vernietigbaar is. De werkgever kan daar geen beroep op doen.

In het eindarrest wordt onderzocht in hoeverre de werknemer het relatiebeding heeft overtreden. Het hof neemt daarbij als uitgangspunt dat het relatiebeding de werknemer verbiedt om gedurende twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bevorderen dat verzekeringnemers of verzekerden hun verzekeringen, financieringen of hypotheken, gesloten via de werkgever, beëindigen of onderbrengen bij een andere maatschappij. Het gaat dus om lopende verzekeringen en niet om nieuwe verzekeringen, financieringen of hypotheken met bestaande relaties.

Aan de hand van dit criterium stelt het hof vast dat de werknemer het relatiebeding meer dan 100 keer heeft geschonden. De werkgever heeft aanvankelijk een boete van € 2.268,50 per overtreding gevorderd, hetgeen neerkomt op een boete van in totaal tenminste € 226.850,-, maar heeft zijn vordering in hoger beroep beperkt tot een bedrag van € 100.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De werknemer heeft niet verzocht om verdere matiging van dit bedrag. Daarom wijst het hof dit bedrag toe. Daarbij ‘verstaat’ het hof dat daarnaast door de werkgever niet ook aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding.

Publicatiedatum 18/06/2015

Volg ons op social media