Concreet verbeterplan niet altijd nodig voor ontslag wegens disfunctioneren bron mr. Van Gelderen

Terug

In de betreffende zaak moest de kantonrechter in Utrecht oordelen over een ontslagaanvraag van een bouwbedrijf. Volgens de werkgever was komen vast te staan dat een van de medewerkers, een projectcoördinator (5 ½ jaar in dienst) disfunctioneerde. Hoewel de werkgever wel enkele gesprekken schriftelijk had vastgelegd en hij ook geprobeerd had de werknemer te herplaatsen, was er van een concreet en schriftelijk verbeterplan nooit sprake geweest.

Verbetertraject kan ook op informele wijze plaatsvinden
Toch kwam de rechter tot de conclusie dat de werkgever voldoende geprobeerd had om de werknemer tot verbetering aan te zetten en ontbond hij de arbeidsovereenkomst. In dit verband overwoog de rechter onder meer:

“Er is met het voorgaande voldoende vorm gegeven aan een verbetertraject. Dat dit verbetertraject door partijen niet als zodanig is benoemd, neemt niet weg dat het wel plaats heeft gevonden. Een dergelijk verbetertraject kan immers ook op informele wijze plaatsvinden.”

Kortom, de rechter is van mening dat het niet strikt noodzakelijk is dat de werkgever beschikt over een document dat door beide partijen als verbeterplan is ondertekend. Een verbetertraject kan volgens de rechter ook op informele wijze plaatsvinden en dus zonder dat dit traject expliciet als verbetertraject benoemd is. De rechter ging in deze zaak nog een stapje verder door te stellen:

“Het mocht de werknemer in ieder geval duidelijk zijn – door begeleiding bij zijn werkzaamheden als projectcoördinator en door herplaatsing in een andere (eenvoudiger) functie – dat hij in een verbetertraject was geraakt.”

Een verrassende uitspraak? Misschien voor diegenen die dachten dat een schriftelijk en concreet verbeterplan een absolute voorwaarde was om tot ontslag wegens disfunctioneren te komen. En natuurlijk zal het bestaan van een dergelijk document met concrete verbeteringsmaatregelen eerder tot ontslag leiden, maar de wet spreekt enkel van een situatie waarbij “de werknemer voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren”. Er daar was volgens de rechter in deze zaak duidelijk sprake van.

Publicatiedatum 26/03/2016

Volg ons op social media