Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd onvoldoende gemotiveerd (ECLI:NL:RBAMS:2015:4864)

Terug

Vanaf januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan, tenzij de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dit bedrijfsbelang dient in de arbeidsovereenkomst te worden gemotiveerd. Is die motivering er niet, dan is het concurrentiebeding nietig.

Publicatiedatum 25/08/2015

Volg ons op social media