Concurrentiebeding: inkomen werknemer van belang

Terug

De rechter oordeelt dat het belang van de werkgever zeker niet groter is dan dat van de vier ex-werknemers. Het bedrijf heeft niet geconcretiseerd dat het schade lijdt door de overstap van de vier werknemers. De werknemers hebben aangegeven dat ze bij de nieuwe werkgever veel beter af zijn, ze zijn opgelucht dat ze bij hun ex-werkgever weg zijn. De rechter stelt dat als de werknemers weglopen omdat ze elders betere arbeidsvoorwaarden krijgen en dat bedrijf prettiger met zijn werknemers omgaat, er dan bij de werknemers een belang is dat een aanzienlijk gewicht in de schaal van de belangenafweging mag leggen. Geen kennis van bedrijfsstrategie De werkgever heeft daarentegen nauwelijks geconcretiseerd hoe het bedrijf door het vasthouden van deze vier medewerkers zijn goodwill, knowhow en kennis beschermt. Het gaat om uitvoerende personeelsleden, waarvan niet is gebleken dat ze over bijzondere kennis van producten, totstandkoming van prijzen of informatie over de bedrijfsstrategie beschikken.
Publicatiedatum 12/09/2013

Volg ons op social media