Curator kan zich verzetten tegen faillietverklaring

Terug

Het is tegenwoordig schering en inslag: zogenaamde ‘lege boedels’. Het gaat dan om rechtspersonen die failliet verklaard worden terwijl deze niet over enige baten beschikken. Een aangestelde curator, wiens salaris op de eerste plaats voldaan wordt uit die baten, heeft in dat geval het nakijken. Hij zal zijn wettelijke werkzaamheden toch moeten verrichten, in de wetenschap dat hij daarvoor niet zal worden betaald.

Verzet door curatoren
Gelet hierop zijn recentelijk in de rechtspraak voorbeelden opgedoken van curatoren die om die reden verzet hebben ingesteld tegen een faillietverklaring. Verzet tegen een faillietverklaring kan worden ingesteld door de schuldenaar zelf (artikel 8 lid 3 Fw) en door iedere schuldeiser (behalve de verzoeker om de faillietverklaring) en elke belanghebbende (artikel 10 Fw). De termijn voor het instellen van verzet is kort, uiterlijk acht dagen na de faillietverklaring moet het verzet worden ingesteld

Publicatiedatum 18/01/2016

Volg ons op social media