De leaseauto: waarmee moet de werkgever rekening houden?

Terug

Bij uw keuze om een leaseauto aan te bieden, tellen bedrijfseconomische redenen mee en overwegingen op het gebied van representativiteit en beloning.

Bedrijfseconomische redenen
Werknemers die voor hun functie veel zakelijke kilometers afleggen met een privéauto, kunt u daarvoor een kilometervergoeding geven. Hoe meer zakelijke kilometers de medewerker maakt, hoe voordeliger het is om hem of haar een leaseauto te geven. Werkt de werknemer op verschillende locaties dan is de leaseauto ook een interessante optie.

Representativiteit
Bij een functie kan horen dat de medewerker in een representatieve auto rijdt. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die vaak klanten bezoeken. Niet iedere werknemer kan of wil een dure auto privé aanschaffen. U kunt er dan voor kiezen hem of haar een leaseauto aan te bieden. Zo draagt u bij aan de gewenste uitstraling van uw organisatie.

Beloning
Voor medewerkers heeft een leaseauto vaak een grote belonende waarde. Ze kunnen meer tevreden zijn met een bedrijfsauto dan met extra salaris. Een leaseauto is daarmee een interessante arbeidsvoorwaarde. U maakt het arbeidsvoorwaardenpakket aantrekkelijker tegen relatief beperkte kosten.

Eigen beleid leaseauto

Besluit u medewerkers leaseauto’s aan te bieden dan is het verstandig hier een duidelijk beleid voor te maken. Zo voorkomt u scheve ogen bij medewerkers die niet begrijpen waarom een collega wel een leaseauto krijgt en zij niet. Daarnaast doet u er goed aan afspraken over een auto van de zaak vast te leggen in een gebruikersovereenkomst.

Privégebruik

U kunt met werknemers afspreken dat ze de leaseauto ook privé kunnen gebruiken. Hiervoor geldt fiscaal een bijtelling privégebruik. Deze is niet nodig als de medewerker jaarlijks maximaal 500 kilometer privé rijdt met de leaseauto. De bijtelling is in woorden van de Belastingdienst ‘niet in geld genoten loon’. Daarom moet u de bijtelling bij het loon tellen.

Bijtellingspercentages

De fiscus bepaalt de bijtelling aan de hand van CO2-uitstoot van de leaseauto. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en motorrijtuigenbelasting (bpm)). Tot 2017 was sprake van een groot aantal bijtellingspercentages. Vanaf 2017 gelden nog maar twee percentages. Dit betreft echter alleen auto’s die vanaf 1 januari 2017 zijn toegelaten op de weg. Voor alle auto’s behalve elektrische auto’s is het bijtellingspercentage 22 procent. De bijtelling voor auto’s die volledig elektrisch rijden, is 4 procent.

Beperken privékilometers

Wilt u geen bijtelling bij het loon dan moet u zorgen dat de betreffende medewerker geen of niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met een schriftelijk vastgelegd verbod op privégebruik. U kunt de medewerker ook vragen niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden en hiervoor een kilometeradministratiebij te houden. Dan moet u wel kunnen rekenen op de juistheid daarvan. Bij fouten in de kilometeradministratie draagt u namelijk de financiële gevolgen in de vorm van een naheffingsaanslag en een eventuele boete.

Publicatiedatum 27/07/2017
De leaseauto: waarmee moet de werkgever rekening houden?

Volg ons op social media