De vaststellingsovereenkomst in het nieuwe ontslagrecht

Terug

De vaststellingsovereenkomst is de populairste wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De wettelijke regels over de vaststellingsovereenkomst veranderen per 1 juli 2015. In deze blog de belangrijkste wijzigingen.

De situatie tot 1 juli 2015:
De vaststellingsovereenkomst kent geen vormvereiste. De vaststellingsovereenkomst hoeft dus niet per sé schriftelijk te worden vastgelegd. Na het sluiten van de overeenkomst geldt geen bedenktermijn: ‘vast is vast’. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld in geval van dwaling of bedrog, is het mogelijk de vaststellingsovereenkomst te vernietigen.

De situatie vanaf 1 juli 2015:
Vormvereiste: De vaststellingsovereenkomst kan alleen nog schriftelijk worden overeengekomen.


Bedenktermijn: de werknemer heeft de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende twee weken de vaststellingsovereenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring gericht aan de werkgever. Werknemer kan dat doen zonder opgaaf van redenen.

Werkgever moet de werknemer via de vaststellingsovereenkomst schriftelijk informeren over de twee weken bedenktijd. Doet werkgever dat niet, dan bedraagt de bedenktijd drie weken.

Als de vaststellingsovereenkomst binnen de bedenktijd wordt ontbonden en er wordt binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt de bedenktijd niet voor de tweede vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding
Per 1 juli 2015 heeft bijna iedere werknemer die wordt ontslagen via opzegging of ontbinding door de kantonrechter recht op een transitievergoeding. In de wet is geen recht op een transitievergoeding geregeld voor werknemers die met een vaststellingsovereenkomst vertrekken. Maar in de praktijk zullen werkgever en werknemer voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan vaak onderhandelen over een ontslagvergoeding. Zij kunnen daarbij vrijwillig de wettelijke regels over de transitievergoeding als uitgangspunt nemen. Maar zij kunnen ook besluiten een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken.

Publicatiedatum 04/01/2016

Volg ons op social media