De Wet Ketenaansprakelijkheid voor de zzp’er en zijn onderaannemer (bron: mr. A. Koopman)

Terug

Een aannemer die zijn werk uitbesteedt aan een onderaannemer, is verantwoordelijk voor de betaling van diens loonbelasting of premie volksverzekeringen. Als de onderaannemer vervolgens ook dit werk uitbesteedt aan een andere onderaannemer, ontstaat er een keten van aannemers. In die keten ontstaat een ingewikkeld aansprakelijkheidssysteem voor de betaling van loonbelasting, waarbij de aannemer bovenin de keten eindverantwoordelijk is.

Maar hoe zit het als je zzp’er bent en je besteedt het werk uit aan een onderaannemer, die zijn personeel op de klus zet? Wie is er dan verantwoordelijk voor de betaling van de loonbelasting?

Hoe werkt ketenaansprakelijkheid?
De aannemer die zijn werk in eerste instantie heeft uitbesteed, staat bovenaan deze keten en is aansprakelijk voor de betaling van loonbelasting en premie volksverzekeringen voor alle onderaannemers. Dit wordt natuurlijk al gauw erg verwarrend en onoverzichtelijk. Wie betaalt nou voor wie? Is er wel betaald? De aannemer bovenin de keten heeft geen contact met of invloed op de onderaannemers die door zijn eigen onderaannemer worden aangesteld, maar is toch verantwoordelijk. Het betalen van de loonbelasting is op die manier makkelijk te ontduiken.

Om onduidelijkheden en fraude te voorkomen, is de Wet Ketenaansprakelijkheid in het leven geroepen. De aannemer boven in de keten is aansprakelijk voor betaling van de loonbelasting voor alle onderaannemers. Maar ook iedere onderaannemer is verantwoordelijk voor betaling van loonbelasting van de onderaannemer die hij zelf heeft aangesteld. Iedere onderaannemer kan de betaalde loonbelasting weer terugvorderen van de aannemer bovenin de keten: de eindverantwoordelijke. 

Hoe dek je je in tegen ketenaansprakelijkheid?
De aannemer die onderaannemers inhuurt en toestaat dat zij onderaannemers inschakelen, draagt het risico dat door de keten ontstaat. Dit is de achterliggende gedachte bij zijn plicht om de loonbelasting van alle onderaannemers te betalen. Om een financieel tekort te voorkomen, is het aan te raden dat de aannemer een gesloten rekening opent, een zogenaamde g-rekening. Voor het openen van deze rekening is toestemming van de Belastingdienst en de bank nodig. Heeft de aannemer eenmaal een g-rekening, dan kan hij op deze rekening het bedrag ter hoogte van de loonbelasting voor alle onderaannemers storten. 

De zzp’er en ketenaansprakelijkheid
Het kan voorkomen dat een zzp’er bovenaan de keten komt te staan. De zzp’er schakelt dan een onderaannemer in, die op zijn beurt ook een onderaannemer op de klus zet. Een zzp’er kan natuurlijk per definitie geen personeel in dienst hebben, waarover hij loonheffingen moet betalen. De zzp’er loopt dan ook geen risico om aansprakelijk gesteld te worden voor mensen die hij inschakelt. 

Als de onderaannemer echter zijn eigen personeel op de klus zet, moet deze onderaannemer loonbelasting afdragen. De zzp’er moet dan een bedrag ter hoogte van de loonbelasting aan de onderaannemer betalen. De reden hiervoor is dat de onderaannemer zijn personeel als het ware uitleent aan de zzp’er. Volgens het inlenersprincipe betaalt de inlener de loonbelasting terug aan de uitlener. 

Hoe dek je je als zzp’er in tegen ketenaansprakelijkheid?
Een zzp’er kan helaas geen g-rekening openen. Als het goed is, heeft de onderaannemer echter wel een g-rekening. Het is dan ook aan te raden dat de zzp’er een aannemerssom ter hoogte van de te betalen loonbelasting op de g-rekening van de onderaannemer stort, om problemen te voorkomen.

Publicatiedatum 02/01/2018
De Wet Ketenaansprakelijkheid voor de zzp’er en zijn onderaannemer (bron: mr. A. Koopman)

Volg ons op social media