Dementerende vrouw hele nacht op het toilet: werknemer wordt niet ontslagen!

Terug

De casus

Een werknemer van een verzorgingstehuis werkte als verzorgende altijd trouw op zijn afdeling, maar één avond liep het helemaal mis. Tijdens zijn dienst heeft hij om 6 uur ‘s avonds een bewoonster van de afdeling, een dementerende vrouw, via een tillift op het toilet gezet. Deze avond was drukker dan gebruikelijk, waardoor de werknemer besloot om ondertussen nog andere taken af te handelen. De vrouw liet hij daarom even op het toilet zitten.

De volgende ochtend trof een collega de vrouw aan, nog steeds hangend in de tillift boven het toilet. De werknemer had gerapporteerd dat de vrouw erg moe was, een beetje gegeten had en vervolgens door hem naar bed is gebracht. Maar hoewel dit in zijn rapportage staat beschreven, is dit niet gebeurd.

De werknemer werd door zijn teamleider op het matje geroepen en heeft te horen gekregen dat hij op non-actief werd gesteld. Op de camerabeelden en de aftekenlijst van zijn taken is te zien dat hij nog meer fouten heeft gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld pillen te vroeg gegeven en vergeten oogdruppels bij de vrouw toe te dienen. Op de aftekenlijst heeft hij aangegeven dit wél te hebben gedaan. Een paar dagen later, tijdens een tweede gesprek, heeft de teamleider aan de medewerker aangegeven dat het management de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. De fouten die hij heeft gemaakt waren te ernstig. Met andere woorden: hij heeft verwijtbaar gehandeld.

Als een werkgever een arbeidscontract wil laten ontbinden vanwege verwijtbaar handelen, gaat dit via de rechter.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
De werkgever heeft vervolgens bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend. Dit omdat de werknemer op onaanvaardbare wijze tekort is geschoten: hij heeft de bewoonster onacceptabel lang op het toilet laten zitten en heeft twee keer niet naar waarheid gerapporteerd.

De werknemer geeft toe dat hij ernstig tekortgeschoten is en zich ontzettend schuldig voelt, zo erg dat hij uiteindelijk zelfs in een depressie is geraakt. Bovendien was de werkdruk die avond erg hoog en was er sprake van een té lage bezetting. Hij kon daardoor onmogelijk zijn taken fatsoenlijk uitvoeren.

De werkgever geeft aan dat de werknemer nooit geklaagd heeft over een te hoge werkdruk, maar geeft toe dat de verzorgende die bewuste avond meer verantwoordelijkheden had dan gewoonlijk. Maar - zo stelt de werkgever - als hij een controleronde had gelopen, had hij kunnen zien dat de mevrouw nog op het toilet zat en was dit niet gebeurd.

De uitspraak van de rechter
De rechter heeft uiteindelijk besloten dat ontslag een te zware straf is. De rechter zegt dat er geen sprake is van een redelijke grond voor verwijtbaar handelen. Hij bepaalt dat de werknemer een laatste kans moet krijgen, maar wel moet worden overgeplaatst naar een andere vestiging. Het feit dat er ook sprake was van een (te) hoge werkdruk en de werknemer al meer dan 25 jaar wél goed functioneerde, telde voor de rechter mee in het maken van de beslissing.

Publicatiedatum 01/02/2017

Volg ons op social media