Direct actie ondernemen bij onterecht ontslag op staande voet!

Terug

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer echter slechts twee maanden de tijd om in actie te komen en kan het ontslag op staande voet alleen nog vernietigd worden door de rechter.

Uiteraard kunt u als werknemer direct na het ontslag schriftelijk bezwaar aantekenen bij uw werkgever met de mededeling dat het ontslag naar uw mening onterecht gegeven is. Maar als deze brief geen effect heeft, moet u binnen twee maanden (na het ontslag) een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Rechter: overschrijding van enkele dagen komt voor risico van werknemer
De kantonrechter in Groningen moest onlangs oordelen over een ontslag op staande voet van een administratief medewerkster.

Zij was op 15 juli 2015 op staande voet ontslagen omdat er volgens de werkgever sprake was van diefstal van bedrijfseigendommen, werkweigering en schending van de geheimhoudingsplicht. De werkneemster was echter van mening dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven was en dat zij om die reden recht had op doorbetaling van haar loon.

Via een advocaat liet zij op 18 september 2015 een dagvaarding uitbrengen. Te laat, zo oordeelde de rechter.

Volgens de rechter had de werkneemster (lees: haar advocaat) de vernietiging van de opzegging via een verzoekschrift aan de rechter moeten voorleggen en niet via een dagvaarding.

Maar belangrijker nog, de termijnoverschrijding van slechts drie dagen was voor de rechter aanleiding om de zaak in het nadeel van de werkneemster te beslissen.

Publicatiedatum 12/02/2016

Volg ons op social media