Doe aanzeggen aangetekend

Terug

Verzuimt de werkgever aan te zeggen, dan is hij een boete verschuldigd gelijk aan een maandloon. Zegt hij te laat aan, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Duurt de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden, dan geldt de aanzegplicht niet. Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

Aanzegbrief niet ontvangen
Indien de werknemer zegt dat hij de aanzegbrief niet heeft ontvangen, is het aan de werkgever om te bewijzen dat de aanzegging de werknemer op tijd heeft bereikt, zo besliste onlangs de kantonrechter. In deze kwestie speelde het volgende.

Persoonlijk overhandigd
De werknemer vordert vanwege het niet nakomen van de aanzegplicht door de werkgever een vergoeding gelijk aan zijn maandloon. De werkgever betwist dat hij niet op tijd heeft aangezegd. Hij zou ruim een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de aanzegbrief persoonlijk aan de werknemer hebben overhandigd. De werknemer stelt deze brief nooit te hebben ontvangen.

Niet aangetekend verzonden
Volgens de kantonrechter dient de werkgever te bewijzen dat de aanzegbrief door de werknemer is ontvangen. Vast staat dat de aanzegbrief niet aangetekend is verzonden. Evenmin heeft de werknemer “voor gezien” getekend. De kantonrechter stelt de werkgever daarom in de gelegenheid om bewijs te leveren, bijvoorbeeld door het horen van getuigen, waaruit blijkt dat de aanzegbrief de werknemer tijdig heeft bereikt.

Om te voorkomen dat de werknemer zegt dat hij de aanzegbrief niet heeft ontvangen, raden wij aan de aanzegging altijd aangetekend te versturen.

Publicatiedatum 10/11/2015

Volg ons op social media