Dossieropbouw bij ontslag: hoever ga je terug? (bron: mr. N. Weidema)

Terug

Wie een medewerker wil ontslaan wegens disfunctioneren of slecht werknemerschap, moet het dossier op orde hebben. Maar de rechter accepteert het niet wanneer er oude koeien uit de sloot worden gehaald. In deze zaak zit het met de dossieropbouw bij ontslag wel goed. De werkgever kan een enorme hoeveelheid berispingen en waarschuwingen overleggen over te laat komen en te vroeg vertrekken.

Punctualiteit
De werknemer in kwestie is hoofdconducteur bij de NS. En waar de meeste werkgevers hoe dan ook niet blij zullen zijn met een werknemer die het met de punctualiteit niet al te nauw neemt, is het voor een spoorbedrijf echt een groot probleem.

Niet voor niets staat in het ‘Handboek Hoofdconducteur’ dat de dienst van een hoofdconducteur tien minuten voor vertrek van de trein begint . Van een hoofdconducteur wordt verwacht dat hij zich bij aanvang van de dienst – tien minuten voor het vertrek van de trein – op het betreffende station ‘in dienst meldt’ via zijn railpocket en uiterlijk vijf minuten voor vertrek bij de trein aanwezig is.

Schriftelijke berispingen
Op 13 mei 2005 is de hoofdconducteur voor de eerste keer officieel aangesproken op onregelmatigheden aangaande het tijdig in- en uit dienst melden. In 2006 volgt een nieuwe waarschuwing en in 2009 nog eens twee.

De werknemer lijkt zich de berispingen aan te trekken, want vanaf juli 2009 tot en met zomer 2013 doen zich geen nieuwe incidenten voor. In de herfst van 2013 volgt opnieuw een waarschuwing en eind oktober 2015 is het weer raak. De werknemer is dan net weer aan de slag gegaan, nadat hij door een hernia een half jaar lang zijn eigen taken niet kon uitvoeren.

Laatste waarschuwing
In 2016 krijgt de werknemer tijdens een gesprek met zijn leidinggevende en een vertegenwoordiger van HR een laatste waarschuwing. In een proeftijd van een jaar mag hij geen enkele fout maken. Zijn teammanager schrijft: “Ook een kleine overtreding van bovenstaande punten zal ertoe leiden dat je wordt ontslagen. Ik ga ervan uit dat je begrijpt dat dit jouw allerlaatste kans is.”

Ontslag
Op 1 juni 2017 vergist de conducteur zich in de aanvangsttijd van zijn dienst. De trein vertrekt zonder hem. Voor NS is de maat vol. De man wordt ontslagen en vrijgesteld van werk. De hoofdconducteur vecht zijn ontslag aan.

Ontslaggronden
De werkgever vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van het (ernstig) verwijtbaar handelen van de werknemer (de e-grond) en/of de daardoor ontstane ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond).

Oordeel kantonrechter
Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de door de werkgever naar voren gebrachte feiten en omstandigheden geen redelijke grond voor ontbinding op. Zeker, de werknemer heeft fouten gemaakt, óók nadat hij nadrukkelijk was gewaarschuwd op zijn tellen te passen. Volgens de kantonrechter is er echter geen sprake van dusdanig verwijtbaar handelen dat van NSR niet kan worden gevergd de man in dienst te houden.

Dossieropbouw bij ontslag
De kantonrechter weigert te kijken naar de incidenten van voor 2009. Tussen de tweede helft van 2009 en de tweede helft van 2013 zijn er geen incidenten geregistreerd. Het kan volgens de kantonrechter niet zo zijn dat incidenten in een ver verleden, zeker als een zeer ruime periode is verstreken waarin geen incidenten zijn geregistreerd, een werknemer zijn gehele carrière blijven achtervolgen.

Ontslag afgewezen
De rechter ziet geen reden waarom de hoofdconducteur niet gewoon weer zijn werk zou kunnen uitvoeren. NSR moet hem daarom binnen vier weken weer tot zijn werkplek toelaten.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4208

Publicatiedatum 21/11/2017
Dossieropbouw bij ontslag: hoever ga je terug? (bron: mr. N. Weidema)

Volg ons op social media