Dreigend appje reden voor ontslag op staande voet?

Terug

De werknemer is aangenomen op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op 14 februari 2017. Vlak voor het einde van deze looptijd gaat het mis. De werknemer weet zich niet te gedragen tijdens een nieuwjaarsfeest. Hij valt een optredende artiest lastig en bepotelt vrouwelijke werknemers. Ook zou hij drugs hebben gebruikt.

Contract niet verlengd
Een dag later krijgt een brief waarin staat dat zijn contract niet wordt verlengd. Nog een dag later wordt de reden mondeling toegelicht. Hij mag niet meer op zijn werk komen, maar moet de voor de resterende duur van zijn arbeidsovereenkomst vakantiedagen opnemen. De uren die hij hiervoor tekort komt, zal de werkgever verrekenen met de eindafrekening.

Dreigend WhatsApp-bericht
Nog dezelfde dag meldt de werknemer zich ziek. Hij stuurt via WhatsApp een bericht naar een collega waarin hij schrijft: ‘Vriend ik hoop voor jou dat je niet je mond voorbij hebt gepraat, want als ik daar achter kom sta ik binnenkort voor je neus vriend’.

Contactverbod
De HR-manager sommeert hem geen contact meer op te nemen met collega’s. Daar houdt hij zich niet aan. Direct na het telefoongesprek met HR stuurt hij tirades naar zijn collega en zijn leidinggevende. De volgende dag wordt hij op staande voet ontslagen.

Reden voor ontslag op staande voet
In de brief noemt zijn werkgever de dreigende appberichten als reden voor ontslag op staande voet. Ook zijn misdragingen tijdens het nieuwjaarsfeest voert de werkgever op als grond voor het ontslag op staande voet. De werkgever kondigt aan een gefixeerde schadevergoeding te vorderen.

Werknemer ontkent misdragingen
De werknemer ontkent niet dat hij ondanks het verbod WhatsAppberichten heeft gestuurd naar zijn collega en leidinggevende. Volgens hem moeten deze echter worden bekeken in de context van alles wat er vooraf heeft plaatsgevonden. Hij ontkent dat hij tijdens het feest publiekelijk cocaïne heeft gebruikt. Ook zegt hij dat hij zich niet heeft misdragen op de manier die in de brief staat vermeld. Hij vecht het ontslag op staande voet aan bij de kantonrechter.

Dringende reden voor ontslag
Dat is een verstandige stap van de werknemer, want ook de kantonrechter ziet voor het ontslag op staande voet geen dringende reden in de zin van de wet. De vermeende misdragingen zijn al aangevoerd als reden om het contract niet te verlengen en de man niet meer in te plannen voor werkzaamheden. De werkgever kan dezelfde reden niet opnieuw uit de kast halen als dringende reden voor het ontslag op staande voet.

Psychisch de weg kwijt
De tekst van de drie WhatsApp-berichten noemt de kantonrechter weliswaar dreigend, maar niet bedreigend en intimiderend. Hij hecht waarde aan de stelling van de werknemer dat hij op het moment kwaad was omdat zijn contract niet werd verlengd, dat hij psychisch de weg kwijt was en dat hij behandeling nodig had.

Opzegging arbeidsovereenkomst vernietigd
De kantonrechter vernietigt daarom de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet het salaris tot en met 14 februari 2017 betalen, inclusief de nog openstaande vakantiedagen, te vermeerderen met een wettelijke verhoging van 50 procent.

Geen consult bedrijfsarts
Het argument van de werkgever dat het salaris niet hoeft te worden betaald, omdat de werknemer zich onterecht ziek heeft gemeld, faalt. De werkgever heeft zelf verzuimd om de werknemer op te roepen voor een (spoed)consult bij de bedrijfsarts. De kantonrechter accepteert een verklaring van de huisarts waarin staat dat de werknemer leidt aan depressieve klachten en wordt doorgestuurd naar een psycholoog.

ECLI:NL:RBGEL:2017:2600

Publicatiedatum 27/06/2017
Dreigend appje reden voor ontslag op staande voet?

Volg ons op social media