Dronken werknemer misdraagt zich op kerstborrel: ontslag op staande voet?

Terug

Werknemer wil directeur “door midden schoppen”
Eind 2015 organiseert een bedrijf een kerstborrel. Een werknemer kijkt tijdens deze kerstborrel veel te diep in het glaasje. Vervolgens vinden onder invloed van alcohol wat woorden plaats met zijn baas. De ruzie lijkt aanvankelijk gesust. De werknemer uit vervolgens richting zijn collega’s nog wel zijn ongenoegen over zijn baas en geeft aan dat hij “hem door midden zou schoppen”. Na afloop van het feestje wacht de werknemer zijn baas buiten nog op en vliegt hij hem aan. Omstanders voorkomen dat het op een vechtpartij uitloopt.

Dringende reden voor ontslag op staande voet?
De werkgever zag in deze omstandigheid reden voor ontslag op staande voet. Volgens de werkgever was sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Op grond van artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 7:677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die als gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. De vraag die de hoger beroep rechter hier diende te beantwoorden was of er sprake was van dergelijke omstandigheden.

Ontremmende werking alcohol goed excuus?

Volgens het hof kan ook naar objectieve maatstaven het uitschelden, bedreigen en proberen te slaan van de directeur ontslag op staande voet opleveren.

De werknemer beriep zich nog wel op persoonlijke omstandigheden, zoals het feit dat hij 25 jaar naar alle tevredenheid bij zijn werkgever in dienst was geweest, en alles gebeurde onder invloed van alcohol, wat zoals de werknemer betoogde ontremmend werkt en kan leiden tot agressie. Toch vond het hof dat het gedrag van de werknemer zo ernstig was, dat ook met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, toch nog voldoende grond was voor een ontslag op staande voet. De werknemer was dus terecht op staande voet ontslagen.

Publicatiedatum 19/12/2016

Volg ons op social media