Een gesprek opnemen, hoe zit dat juridisch?

Terug

Opname
Het opnemen van een gesprek waar je zelf deelnemer aan bent is juridisch gezien toegestaan, ook als je het niet van te voren meldt aan de andere partij.

Enkel artikel 139a WvSr (Wetboek van Strafrecht) verbiedt wel het opnemen van gesprekken waar je zelf niet aan deel neemt. Hierop staat een maximale celstraf van zes maanden of een boete van maximaal 19.000 euro (art. 139a lid 1 WvSr).

Openbaar maken
Het openbaar maken van een opgenomen gesprek via Facebook, Twitter of Soundcloud is niet toegestaan. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk automatisch tot de schending van iemands privacy. Een partij kan dit met succes aanvechten door zich te beroepen op de geldende privacywetgeving.

Bewijs
Opnames kunnen bij civiele zaken prima als bewijs gebruikt worden, in tegenstelling tot berichten op internetfora waarop te lezen is dat dit niet het geval is. Dit is pertinent onjuist. In een civiele zaak is namelijk al het bewijs toegelaten. Hoe opnames beoordeeld worden is twee.

UV is géén uitzondering !!!
Het opnemen van een gesprek met bijv. een keuringsarts van UWV is bij wet gewoon toegestaan, ook al doet de site van UWV iets anders vermoeden. Onder het kopje WIA is namelijk het volgende te lezen:

“Wij moeten uw gegevens zo veel mogelijk geheim houden. Ook moeten wij zorgen voor de privacy van de verzekeringsarts en andere betrokkenen. Daarom staan wij het alleen in bijzondere situaties toe dat een gesprek met de verzekeringsarts wordt opgenomen.

Wilt u het gesprek opnemen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de verzekeringsarts. Die bekijkt uw verzoek nauwkeurig en bepaalt of het in uw situatie nodig is om het gesprek op te nemen. U mag de geluidsopname alleen voor uzelf gebruiken en in uw eigen privékring laten beluisteren. Het maken van beeldopnamen is niet toegestaan.”

Ondanks bovenstaande vermelding op de website van UWV staat deze organisatie niet boven de wet waardoor het opnemen van een gesprek met een keuringsarts of een andere UWV medewerker dus gewoon is toegestaan, ook zonder verzoek.

Publicatiedatum 25/09/2016

Volg ons op social media