Eerste Kamer stemt: ambtenaar wordt werknemer

Terug

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Verleden week blikte ik vooruit op de stemming vandaag in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rond normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar. Die stemming is begin van de middag geweest. Vóór stemden VVD, CDA, 50 plus, D66, en PVV; tegen stemden SGP, CU, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP. Het voorstel is daarmee – zoals algemeen werd voorspeld – aangenomen. De tegenstem van de PvdA is (licht) opmerkelijk nu de afschaffing van de ambtenarenstatus inzet van “het kabinet” was, wat overigens uiteraard niet hoeft te betekenen dat een fractie van een regeringspartij met het voorstel instemt.

Het zal nog wel even duren voor het zover is – mijn inschatting is dat dat niet (veel) eerder dan 1 janauri 2020 zal zijn. Een ook na die datum zal het niet zo zijn dat de ambtenaren (want zo blijven ze wel heten) van de ene op de andere dag het verschil zullen merken. Dat neemt niet weg dat de zaken voor hun, én voor de overheidswerkgevers, wel ingrijpend veranderen. Met name de werkgevers zullen zich daarop moeten voorbereiden, hoewel dat ook geldt voor de bonden, en in mindere mate ook voor de organen van medezeggenschap.

Publicatiedatum 12/11/2016

Volg ons op social media