Er komt geen duidelijkheid over de Wet DBA!

Terug

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) van kracht en daarmee is de VAR verdwenen. Ten tijde van de VAR was vooral de ZZP’er aansprakelijk als de Belastingdienst de arbeidsrelatie aanmerkte als een verkapt dienstverband. Met de Wet DBA is de opdrachtgever óók aansprakelijk en loopt dus risico.

Vrijwaring via modelovereenkomst kán niet !

In plaats van een VAR aanvragen kun je nu een modelovereenkomst sluiten. De belastingdienst heeft daartoe een aantal standaard modelovereenkomsten op de website staan die je kunt gebruiken. Je mag ook een eigen versie indienen.
Er zijn bij de belastingdienst duizenden modelovereenkomsten door opdrachtgevers aangeboden, waarvan het grootste deel niet is goedgekeurd.

Wat veel mensen niet weten is dat een goedgekeurde modelovereenkomst nog steeds niemand vrijwaart, noch ZZP’er, noch de opdrachtgever (!).

Modelovereenkomst vaak niet eens nodig!
Als een opdrachtgever en ZZP’er zich aan de voorschriften van de Wet DBA houden, dan is een modelovereenkomst niet eens nodig omdat er dan geen discussie is over de arbeidsrelatie. In grensgevallen is het zeker verstandig om met een goedgekeurde modelovereenkomst te werken. Dat geldt bijvoorbeeld als het niet om een resultaatverplichting gaat en als de kwaliteit van de te leveren dienst is voorgeschreven (dan zou de belastingdienst dit kunnen aanmerken als gezagsverhouding).

Wanneer loop je geen risico?
Men loopt geen risico als het een tijdelijke opdracht betreft waarbij de opdrachtnemer (ZZP’er) een resultaatverplichting heeft, er geen sprake is van een directe gezagsverhouding (de ZZP’er mag zelf bepalen hoe en wanneer hij zijn werkzaamheden verricht, eventueel in overleg en op aanwijzing) en de ZZP’er meerdere opdrachtgevers heeft en dus overduidelijk zelfstandige is.

Wanneer loop je zeker risico?
Er zijn ZZP’ers die al jarenlang voor één en dezelfde opdrachtgever werkzaam zijn (kan ook een intermediair zijn)en soms zelfs ook nog al die jaren hetzelfde werk doen. De belastingdienst zal dit zeker aanmerken als verkapt dienstverband.

Duidelijkheid gaat er níet komen!
Ondanks diverse toezeggingen zal de staatssecretaris (en daarmee de belastingdienst) geen volledige duidelijkheid gaan geven en zeker geen vrijwaring. De reden is dat men altijd een troefkaart in de binnenzak wil houden en men daarmee de mogelijkheid behoudt om te sanctioneren. Dat is kenmerkend voor overheidsinstanties.

Pet belastinginspecteur
Tot slot ben je altijd afhankelijk van hoe de pet van de belastinginspecteur staat. De ene inspecteur zal een constructie als verkapt dienstverband kenmerken, de andere niet. Niet duidelijk dus.

Publicatiedatum 13/10/2016

Volg ons op social media