Gebonden aan vaststellingsovereenkomst?

Terug

Je kunt op verschillende manieren je dienstverband eindigen. Zo kun je met je werkgever overeenkomen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. De bijbehorende afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bedenktermijn
In het nieuwe ontslagrecht is de vaststellingsovereenkomst echter niet definitief. Sinds 1 juli 2015 geldt er namelijk een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn heb je als werknemer de mogelijkheid om op het sluiten van de vaststellingsovereenkomst terug te komen. De bedenktermijn gaat lopen vanaf de dag dat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend.

Schriftelijk
Als je gebruik wil maken van je herroepingsrecht, dan dien je dit wel schriftelijk te doen. Je hoeft hierbij niet een reden op te geven. Beroep je je tijdig schriftelijk op de bedenktermijn, dan blijf je in dienst bij je werkgever.

Ook vervallen de afspraken in de overeenkomst, zodat je wel je werkzaamheden weer dient uit te voeren. Je werkgever is overigens verplicht om binnen 2 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst je erop te wijzen dat je van je herroepingsrecht gebruik kunt maken. Verzuimt je werkgever dit te doen, dan wordt de bedenktermijn verlengd van 2 naar 3 weken.

Publicatiedatum 18/08/2015

Volg ons op social media