Gebruik alcohol en drugs op avond voorafgaand aan arbeidsongeval, géén bewuste roekeloosheid.

Terug

Werknemer is op het werk uitgegleden toen hij met een verfspuit over de romp naar de neus van het vliegtuig liep, vijf meter naar beneden gevallen en heeft daarbij letsel opgelopen. De Arbeidsinspectie heeft de werkgever een boete opgelegd, omdat er rondom het vliegtuig geen veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer was aangebracht en de werknemers niet de mogelijkheid hadden zich te zekeren met een veiligheidsharnas en een lifeline.

De werknemer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld voor zijn schade, hetgeen door de kantonrechter is aangenomen. In hoger beroep betwist de werkgever niet langer dat hij is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, maar stelt hij dat het ongeval is te wijten aan bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De werknemer heeft namelijk de avond/nacht voorafgaand aan het ongeval alcohol gedronken en soft drugs gebruikt. Volgens de werknemer ging het om drie bier en één joint.

Het hof is van oordeel dat de door de werkgever aangevoerde omstandigheden niet de conclusie kunnen dragen dat de werknemer ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol en drugs was. De werknemer was op het moment van het ongeval al ongeveer twee en een half uur aan het werk en niet gesteld of gebleken is dat zijn leidinggevende of aanwezige collega’s iets hebben waargenomen dat erop duidt dat hij toen onder invloed was. Ook als zou moeten worden aangenomen dat de werknemer ten tijde van het ongeval nog onder invloed van alcohol en/of drugs was, wil dat nog niet zeggen dat het ongeval mede daardoor en juist in belangrijke mate daardoor is veroorzaakt.

Mogelijk hebben andere factoren een grote rol gespeeld. Zo heeft de werkgever niet betwist dat de werknemer ten tijde van het ongeval met een lekkende verfspuit aan het werk was en was de bovenzijde van het vliegtuig in de eigen woorden van de werkgever ‘spekglad’. Bovendien is onweersproken dat de werknemer niet op de grond zou zijn gevallen als hij zich met een veiligheidsharnas en een lifeline had gezekerd. Die mogelijkheden had hij echter niet. De conclusie is dat de kantonrechter terecht aansprakelijkheid van de werkgever heeft aangenomen.

Publicatiedatum 10/06/2015

Volg ons op social media