Geen toepassing van de New Hairstyle beschikking?

Terug

De kantonrechter Maastricht houdt bij berekening van de billijke vergoeding, anders dan de voorgaande rechters, geen rekening met de inkomsten die de werknemer had verkregen wanneer de werkgever hem niet zou hebben ontslagen.

In deze zaak komt de kantonrechter tot het oordeel dat de arbeidsrelatie door het toedoen van de werkgever welbewust zodanig is verstoord dat herstel daarvan niet mogelijk is. De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werknemer naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van €110.000 bruto toekomt. De omvang van de billijke vergoeding wordt door de kantonrechter gebaseerd op de werkloosheidsperiode van de werknemer, zijn goede functioneren gedurende een dienstverband van 12 jaar en de rol die zijn leeftijd zal spelen bij het vinden van een nieuwe baan. Uit de motivering van de kantonrechter valt echter niet af te leiden hoe de laatste twee componenten (lengte dienstverband en functioneren) zich laten vertalen in de hoogte van de billijke vergoeding.

Publicatiedatum 02/01/2018
Geen toepassing van de New Hairstyle beschikking?

Volg ons op social media