Goed personeelsdossier onder de WWZ NOODZAKELIJK !

Terug

Een goed en volledig personeelsdossier is van groot belang onder de WWZ als u een niet-functionerende werknemer wil ontslaan.


Ook goed functionerende werknemers hebben baat bij een goed personeelsdossier. Onder het nieuwe ontslagrecht mag werkgever 10% van de werknemers die werkgever op basis van het afspiegelingsbeginsel moet ontslaan, toch behouden, mist aannemelijk gemaakt dat deze bovengemiddeld presteren.


Per 1 juli heeft werkgever ook de wettelijke scholingsplicht. Werkgever moet investeren in scholing die werknemer nodig heeft voor zijn functie. Dit geldt ook voor bij- en omscholing.


Deze scholingsplicht komt terug in het ontslagrecht. Werkgever mag een in principe alleen ontslaan als herplaatsing, eventueel na scholing, niet mogelijk is.
Ook bij disfunctioneren moet werkgever kunnen aantonen dat werkgever voldoende heeft gedaan, bijvoorbeeld door scholing, het functioneren van werknemer te verbeteren!


Let op, bij een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, mag u slecht 1 ontslaggrond aanwenden, waarin "het glas volledig vol" moet zijn.


Stel u wil een verzoek tot ontbinding wegens disfunctioneren en uw personeelsdossier is niet volledig, ontbindt de kantonrechter NIET.

Publicatiedatum 01/09/2015

Volg ons op social media