Hermes mag mystery guests inzetten, maar camerabeelden niet gebruiken tegen chauffeurs

Terug

De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant verbiedt vervoersbedrijf Hermes uit Eindhoven per direct beelden van camera’s in de bussen tegen werknemers te gebruiken. Het vervoersbedrijf mag wel anonieme rijinstructeurs als ‘mystery guests’ blijven inzetten.

Hermes laat sinds 2010 af en toe mystery guests meerijden in de bus. De chauffeur krijgt te horen dat er binnen vier weken een anonieme rijinstructeur meerijdt die hem beoordeelt op gedrag, houding en rijvaardigheid. De uitkomsten worden met de chauffeur besproken en komen in het personeelsdossier terecht.

De OR merkte op enig moment dat het vervoersbedrijf ook een wijziging had aangebracht in de cameratoezichtregeling, omdat Hermes meer dan incidenteel de beelden van die camera’s gebruikte tegen medewerkers.

De OR is van mening dat camerabeelden alleen (rechtspositioneel) tegen chauffeurs mogen worden gebruikt in geval van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij. Volgens de OR is over deze kwestie uitvoerig intern onderhandeld en is die inperking uiteindelijk ook in de regeling opgenomen.

Volgens Hermes worden camerabeelden alleen gebruikt als er sprake zou zijn van laakbaar gedrag, zoals het roken van een sigaret in de bus, gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden of onjuiste bejegening van een reiziger.

De kantonrechter oordeelt dat Hermes de regeling over het cameratoezicht weliswaar niet heeft gewijzigd, maar wel te ruim uitlegt. Vanwege die te ruime uitleg verbiedt de kantonrechter het vervoersbedrijf met onmiddellijke ingang om camerabeelden tegen haar werknemers te gebruiken. De camerabeelden mogen -zoals in de regeling is opgenomen- alleen gebruikt worden bij een formele aangifte van een misdrijf of betrokkenheid daarbij of wanneer de beelden opgevraagd worden door politie of justitie.

Publicatiedatum 12/08/2015

Volg ons op social media