Herplaatsing na ontbinding toch mogelijk

Terug

Een werknemer die wordt ontslagen wegens disfunctioneren, blijkt toch binnen dezelfde groep van ondernemingen weer aan de slag te kunnen. Hij stapt naar rechter en vraagt om herstel van zijn arbeidsovereenkomst.

Wat eraan voorafging

Een postbesteller bij PostNL is ontslagen. Zijn arbeidsovereenkomst werd door de rechter ontbonden op grond van disfunctioneren. Hij kan volgens de werkgever ook niet herplaatst worden binnen het bedrijf. Maar dan blijkt dat de werknemer kort na de ontbinding zelf gesolliciteerd heeft op een baan binnen dezelfde groep van bedrijven en zelfs wordt uitgenodigd. Hij gaat in hoger beroep tegen de ontbinding en vraagt om herstel van zijn arbeidsovereenkomst. Blijkbaar was er toch een geschikte werkplek voor hem beschikbaar.

Hoe het afloopt

Het hof oordeelt dat de kantonrechter terecht heeft geoordeeld dat er een reden was om de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren, de d-grond, te ontbinden. Maar bij zo’n soort ontbinding geldt een voorwaarde: het moet duidelijk zijn dat herplaatsing op een andere functie of plek binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.

Tijdens de zitting in hoger beroep blijkt dat de werkgever er van op de hoogte is dat de werknemer de baan heeft gekregen. Het hof oordeelt dat de werkgever daarom op de zitting alsnog had moeten aantonen dat de vacature op het moment van de ontbindingsprocedure in eerste aanleg niet voorzienbaar was, of waarom herplaatsing op die functie op dat moment toch niet tot de mogelijkheden behoorde. Het hof veroordeelt de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

In de praktijk

Bij een ontslag op grond van disfunctioneren is het belangrijk om goed te bekijken of de werknemer echt niet meer op zijn eigen of op een andere plek meer binnen het bedrijf past. En daarbij moet breed worden gekeken, ook naar functies binnen de eventuele groep van bedrijven waartoe de organisatie behoort. Verder moet ook nog eens vooruit gekeken worden, tot vier maanden na de ontbindingsdatum. Is het mogelijk dat er in de tussentijd een vacature ontstaat? Wordt er niet zo grondig naar de mogelijkheden gekeken, dan loopt het bedrijf het risico de werknemer alsnog terug te moeten nemen. In dit geval mocht dat overigens wel op nieuwe voorwaarden, zoals tegen het lagere salaris dat bij de nieuwe functie behoorde.

ECLI:NL:GHARL:2016:10148, 14 december 2016

Publicatiedatum 17/02/2017

Volg ons op social media