Het is nu mogelijk om in hoger beroep te gaan na een ontslagzaak bij de rechtbank

Terug

Eindigt je dienstverband na een procedure bij de rechtbank, dan kun je nu in hoger beroep.

Terugdraaien ontslag
Dit brengt met zich mee dat het wel al mogelijk is dat je een WW-uitkering krijgt en transitievergoeding ontvangt, terwijl de zaak in hoger beroep nog loopt. Ook bestaat dan de kans dat het hof het ontslag terugdraait.

Termijn beroep
Tegen de ontslagbeslissing van de rechtbank moet je binnen 3 maanden hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Ook je werkgever kan hoger beroep instellen tegen de beslissing van de rechtbank om je dienstverband niet te beëindigen.

Geen schorsende werking
Gaat een werkgever of werknemer in hoger beroep, dan betekent dit echter niet dat de uitspraak van de rechtbank nog niet geldt. Zolang de hogere rechter niet heeft beslist, moet deze uitspraak worden nageleefd.

Wel is het zo dat als een werknemer hoger beroep instelt tegen de beslissing van de rechtbank om het dienstverband te beëindigen, de werkgever in onzekerheid blijft voor het geval het hof deze beslissing terugdraait.

Cassatie
Na hoger beroep is cassatie mogelijk. Cassatie stel je in bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Onder omstandigheden kan er na de uitspraak van het gerechtshof dus nog verder worden geprocedeerd in een cassatiezaak. Hierdoor duurt de periode van onzekerheid over het ontslag nog veel langer.

Bij hoger beroep en cassatie is bijstand van een advocaat verplicht.

Publicatiedatum 21/07/2015

Volg ons op social media