Het omzeilen van de bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst (7:670b nieuw BW)

Terug

Per 1 juli 2015 is de wettelijke bedenktermijn (7:670b nieuw BW) bij vaststellingsovereenkomsten in werking getreden als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Een werknemer die met zijn werkgever afspreekt dat zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, heeft het recht om hier binnen 14 dagen op terug te komen. Hij mag die instemming gedurende deze termijn herroepen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgave van redenen. Dit geldt zowel voor een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst als voor de nieuwe beëindigingsconstructie van instemming met opzegging.

De werkgever moet de werknemer bovendien wijzen op deze bedenktermijn, die past bij de beschermingsgedachte in het arbeidsrecht en de WWZ. De verwachting is daarom dat in de considerans van modelovereenkomsten vanaf 1 juli 2015 een bepaling opgenomen wordt waarin de werknemer hierover geïnformeerd wordt en waarin verwezen wordt naar de wet (7:670b BW). Als werkgever niet naar behoren aan die informatieplicht voldoet, wordt de bedenktermijn met een week verlengd.

Deze bedenktermijn kan onder omstandigheden een doorn in het oog van werkgevers zijn. Immers, een werkgever wil veelal met de vaststellingsovereenkomst zekerheid hebben dat de zaak daarmee is afgedaan. Door de bedenktermijn is die zekerheid er gedurende nog 14 dagen niet. Herroeping kan soms ook nadelige gevolgen hebben voor de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werkgever het vertrek van de werknemer na het tekenen van de overeenkomst gecommuniceerd heeft aan collega’s of klanten en de werknemer ineens besluit te herroepen en zich alsnog te verzetten. Of denk aan de tijd die verloren is gegaan met onderhandeling en herroeping. Hierdoor is er een belang voor werkgevers om te proberen de bedenktermijn te omzeilen.

De wetgever heeft bepaald dat de bescherming van de bedenktermijn van dwingend recht is. Het ‘wegcontracteren’ hiervan, c.q. berusten in verval hiervan in een vaststellingsovereenkomst is daarom niet mogelijk. Er is wel een andere opties:

Er mag slechts eenmaal per zes maanden herroepen worden. Een vrij eenvoudige optie kan zijn dat afgesproken wordt dat hiervan direct gebruik gemaakt wordt en dat vrijwel meteen daarna opnieuw dezelfde of een aangepaste versie van de overeenkomst aanvaard wordt. Het is twijfelachtig of dit toelaatbaar is (vgl. 3:40 lid 2 BW) en aan een geldig nieuw beroep op de bedenktermijn in de weg staat.

Publicatiedatum 16/07/2015

Volg ons op social media