Het vangnet voor zzp'ers

Terug

Je hebt geen zekerheid van inkomen, zoals bij een arbeidsovereenkomst, noch recht op een WW-uitkering van het UWV. In Nederland is er ook voor zzp’ers een vangnet, namelijk het Besluit bijstand zelfstandigen, ofwel het Bbz.

Wat is het Besluit bijstand zelfstandigen?
Het Bbz is bedoeld om zzp’ers uit de reguliere bijstand te houden. De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. Het kan een (renteloze) lening zijn of een aanvulling tot bijstandsniveau. Het Bbz is in het leven geroepen voor startende zelfstandigen, gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen verkeren, zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen of oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf. Elke gemeente kan zijn eigen voorwaarden stellen aan het toekennen van een Bbz-uitkering, maar iedere gemeente heeft wel de plicht om een Bbz-uitkering beschikbaar te stellen.

De voorwaarden die gemeentes in ieder geval stellen:

je bent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in je onderneming (gemiddeld 23,5 uur per week);
je inkomen ligt onder bijstandsniveau;
je kunt geen andere financiering krijgen.

Als startende ondernemer kun je een beroep doen op het Bbz als de gemeente je bedrijf levensvatbaar vindt. De gemeente kan maximaal € 36.155 (per 1 januari 2018) in een keer als rentedragende lening uitkeren voor jouw startende onderneming.

Gevestigde ondernemers
Als gevestigde ondernemer kun je ook een beroep doen op het Bbz als je niet in je levensonderhoud kunt voorzien. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering is het noodzakelijk dat jouw onderneming, met de aanvullende uitkering, levensvatbaar is. Een levensvatbare onderneming betekent dat jouw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan.

In dit geval betreft het een periodieke uitkering voor 12 maanden die maximaal verlengd kan worden met 24 maanden (dus 36 maanden in totaal). Deze uitkering is een renteloze lening. Achteraf wordt door de gemeente bekeken of de uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden, aan de hand van het inkomen uit het jaar waarin de uitkering is verstrekt. Als het eigen vermogen meer is dan € 188.997, dan is de Bbz-uitkering sowieso een lening en moet deze terugbetaald worden. Het deel van het vermogen dat verbonden is aan het bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten. Als je eigen vermogen hoger is dan voornoemd bedrag of je inkomen ligt boven bijstandsniveau, dan kun je maximaal € 196.381 (per 1 januari 2018) aan bedrijfskapitaal ontvangen. Dit moet je dan binnen 10 jaar terugbetalen. Als het geen lening is omdat je eigen vermogen lager is, dan is het een gift. Je kunt in dit geval maximaal € 9.819aan bedrijfskapitaal ontvangen.

Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen
Daarnaast is deze uitkering in het leven geroepen voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Zo kun je tijdens het beëindigen van het bedrijf in je levensonderhoud blijven voorzien. Dit betreft een aanvulling tot bijstandsniveau. De reden van beëindigen van het bedrijf moet liggen in het feit dat het bedrijf niet levensvatbaar is. In dit geval is de uitkering maximaal 12 maanden. Als het niet lukt om je bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen kan de uitkering met maximaal 12 maanden verlengd worden.

Oudere ondernemers met een niet levensvatbare onderneming
Als je minstens 10 jaar achter elkaar een onderneming hebt gehad, 55 jaar of ouder bent en je onderneming op dit moment niet levensvatbaar is, dan kun je ook in aanmerking komen voor een uitkering vanuit het Bbz. Het inkomen uit de onderneming moet dan lager zijn dan de bijstandsnorm. Er is echter ook een minimum inkomen dat verdiend moet worden uit de onderneming, namelijk € 7.999 per boekjaar (per 1 januari 2018). Je kunt een Bbz-uitkering krijgen tot aan de voor jouw geldende pensioengerechtigde leeftijd zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Daarnaast kun je in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een gift als het eigen vermogen minder is dan € 132.299. Is het eigen vermogen hoger, dan is het een lening. Het betreft een bedrijfskapitaal van maximaal € 9.819.

Publicatiedatum 02/01/2018
Het vangnet voor zzp'ers

Volg ons op social media