HR kan meer betekenen in verzuimpreventie (bron drs. A. Hania - Psychologe)

Terug

De meeste organisaties en arbodiensten vinden over het algemeen dat ze preventief werken aan verzuim. 

Steeds meer werknemers melden zich ziek door burn-out of overspannenheid. Werkgevers en HR zijn vaak van mening dat zij voldoende doen aan de preventie. Vanuit mijn rol als psycholoog, waarin ik werknemers begeleid in het herstel van een burn-out, kijk ik met een iets andere bril. Als organisaties of arbodiensten roepen dat ze preventief werken, krab ik 9 van de 10 keer achter mijn oren. Preventief, zoals zij het uitleggen, houdt vaak in dat ze heel snel actie ondernemen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt of bijna ziek meldt.

Wat kun je vanuit HR doen om écht preventief te werken?
Menig werknemer die bij mij komt, kampt al geruime tijd met stressklachten. Ze geven dit vaak pas aan bij hun leidinggevende als het echt niet meer gaat. Zelfs dan wordt er niet altijd direct actie ondernomen. Als er dan iets gebeurt, is de werknemer al niet ver meer verwijderd van een ziekmelding. 

1. Observeer mensen
Een werknemer die burn-out raakt, laat bepaalde signalen zien. Makkelijk te herkennen zijn; het vaker ziekmelden met bijvoorbeeld hoofdpijn of rugklachten, sneller geïrriteerd, confrontatie met collega’s, er slechter uitzien, cynisme, terugtrekken/verminderd sociaal gedrag. Dit zijn er slechts een aantal. Ken alle signalen! Dit is uitermate belangrijk!

2. Luister écht naar mensen
Neem ze serieus. Werknemers die burn-out raken, kenmerken zich o.a. als gedreven, perfectionistisch, gecommiteerd, groot verantwoordelijkheidsgevoel (deze kenmerken kunnen dus al een signaal an sich zijn). Ook al zegt iemand dat hij het niet meer aan kan, zijn output kan nog steeds prima zijn. Een leidinggevende ervaart hierdoor niet altijd de noodzaak om in te grijpen. Output of kwaliteit is dus niet persé leidend voor hoe het met iemand gaat. Luister naar wat men zegt en neem dit serieus. Vaak is de drempel hoog om zoiets aan te geven dus op een moment waarop iemand zoiets zegt, speelt er vaak al geruime tijd iets.

3. Doorbreek het taboe van (werk)stress
Geef (werk)stress een vaste plek op de HR agenda en zorg dat het onderwerp van gesprek blijft. Openheid over dit thema, maakt het ingrijpen eenvoudiger. Hoe langer een werknemer doorloopt met klachten, des te langer hij uit het arbeidsproces is. Veiligheid is een belangrijk aspect om open te durven zijn over dit thema. Denk goed na of de sfeer veilig genoeg is om hier open over te kunnen zijn. Een tussenstap is een buddy systeem waarbij 2 werknemers aan elkaar gekoppeld worden zodat zij elkaar kunnen monitoren.

4. Consistent beleid
Ik hoor nog te vaak dat een organisatie allerlei activiteiten inzet om het verzuim aan te pakken, maar ze vergeten hierbij 2 essentiële zaken. Er wordt onvoldoende nagedacht hoe de activiteit bijdraagt aan het terugdringen van verzuim op lange termijn en er wordt niet gemeten wat het effect is. Doodzonde van het geld. Maak een kapstok waaraan je belangrijke thema’s ophangt. Thema’s die actueel zijn binnen jouw organisatie. Voorbeelden van thema’s zijn “gezondheid”, “work-life balance”, “commitment” of “voldoende vakkennis”. Alle activiteiten die worden ingezet hebben te maken met deze thema’s, komen jaarlijks terug en het effect ervan wordt gemeten.

5. Voed managers op, maar leid ze ook op
Leidinggevenden hebben niet alleen een voorbeeldfunctie binnen de organisatie, ze hebben ook een signalerende functie. Zorg dat ze weten waar ze op kunnen letten en dat ze weten welke interventies beschikbaar zijn. Zorg dat zij het gesprek aan (kunnen) gaan met mensen zodat ze weten hoe het met ze gaat. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. Uitval komt vaak voort uit een combinatie van een lastige situatie thuis en het werk.

Dit zijn een aantal maatregelen die je vanuit HR kunt doorvoeren. Te weinig tijd om dit écht goed op de kaart te zetten? Dan loont het om een extern persoon mee te laten kijken naar de mogelijkheden. Spreekuren op locatie met een expert van buitenaf, een inspiratie-sessie over dit thema of een andersoortige bijdrage hoeft niet veel geld te kosten en kan uitermate effectief zijn.

Publicatiedatum 29/09/2017
HR kan meer betekenen in verzuimpreventie (bron drs. A. Hania - Psychologe)

Volg ons op social media