HR wijst mantelzorger niet op verlof

Terug

Medewerkers die naast hun werk ook mantelzorg verlenen, hebben vaak een grote behoefte aan flexibiliteit. Verlofregelingen kunnen daarvoor zorgen, maar toch gebruiken mantelzorgers 9 keer vaker regels omtrent flexibel werken als thuiswerken of flexibele werktijden, dan verlofregelingen.

Niet gek: tweederde van hen wordt door hun werkgever niet gewezen op de (wettelijke) verlofregelingen. Ook weet slechts 72 procent af van mogelijkheden om tijdelijk minder uren te werken of tijdelijk minder verantwoordelijk werk te doen.

Publicatiedatum 07/01/2016

Volg ons op social media