In 2017 mogelijk geen quotum arbeidsbeperkten

Terug

Werkgevers uit de marktsector lijken zich voorlopig nog geen zorgen te hoeven maken over de quotumheffing. De marktsector heeft namelijk in 2013 en 2014 9.224 extra banen gecreëerd voor arbeidsbeperkten.

Hiermee is de doelstelling uit de Quotumwet voor 2015 al behaald.

De eerste officiële meting vindt plaats in 2016. Als de huidige situatie onveranderd blijft, krijgt in ieder geval de marktsector nog geen last van een eventuele quotumheffing. Zou bij de meting in 2016 blijken dat in 2015 de doelstelling van 6.000 of 3.000 banen niet bereikt is, dan zou in 2017 voor het eerst een quotumheffing kunnen gelden voor de markt- of overheidssector.

Publicatiedatum 17/07/2015

Volg ons op social media