In geschil: de door werknemer te bekleden functie

Terug

Tussen partijen ontstaat geschil over de door werknemer te bekleden functie. Werknemer is van mening dat hij is aangesteld als Chief Operations Officer, terwijl werkgever stelt dat zij werknemer heeft aangenomen als Business Development Director en vindt dat werknemer niet naar behoren functioneert.

Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige reden.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen omdat zij geen mogelijkheid zien om tot vruchtbare samenwerking te komen. De kantonrechter vindt echter wel dat werkgever een verwijt kan worden gemaakt omdat zij werknemer actief heeft benaderd. Verder was zij op de hoogte van het feit dat werknemer voor de functie van Italië naar Nederland moest verhuizen en dat zijn echtgenote haar baan heeft moeten opzeggen.

Ook heeft werkgever de functie van Chief Operations Officer in het vooruitzicht gesteld. Het feit dat in de getekende arbeidsovereenkomst de functie van BDD is opgenomen maakt dat niet anders. Er zijn geen heldere afspraken gemaakt over de inhoud en het takenpakket van BDD.

De kantonrechter baseert de toekenning van de billijke vergoeding niet op de kantonrechtersformule vanwege het korte dienstverband van werknemer en kent hem een vergoeding toe van €50.000.

Publicatiedatum 02/06/2015

Volg ons op social media