Inkomensschade als gevolg van weigering WW-uitkering door UWV komt voor risico werkgever

Terug

Het Hof Den Haag gaat zelfs een stap verder dan de rechtbank Rotterdam door de inkomensschade van de werknemer als gevolg van de weigering van de WW-uitkering voor rekening te laten komen van de werkgever.

In deze zaak gaat het om een werknemer die ontslagen is omdat hij zich, tijdens een gesprek met een opdrachtgever, op volstrekt onoorbare wijze heeft uitgelaten over de werkgever. Het hof oordeelt, anders dan de kantonrechter in eerste aanleg, dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven en kent derhalve de werknemer een billijke vergoeding van €35.000 bruto toe.

Dit bedrag staat gelijk aan het jaarsalaris van werknemer inclusief het vakantiegeld. Uit de motivering van het hof blijkt dan ook dat het hof bij de bepaling van de omvang van de billijke vergoeding in het bijzonder rekening houdt met het feit dat de werknemer al een jaar geen inkomsten heeft ontvangen. Gedurende dat jaar is het verzoek van de werknemer, tot het verkrijgen van een WW-uitkering, tweemaal geweigerd door het UWV. Volgens het hof dient dit voor risico van de werkgever te komen.

Publicatiedatum 02/01/2018
Inkomensschade als gevolg van weigering WW-uitkering door UWV komt voor risico werkgever

Volg ons op social media