inkomstenverrekening WW per 1 juli i.p.v. urenverrekening

Terug

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Als u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. UWV verrekenen eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering.

Nadat UWV het formulier van u heeft ontvangen, maken zij binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over.
LET OP, UWV betalen uw WW-uitkering pas als zij het formulier Inkomstenopgave van u hebben ontvangen.

Voorbeeld inkomstenverrekening:

Stel uw maandloon is € 1.800,-

De eerste 2 maanden krijgt u 75% en vanaf de derde maand 70% aan WW uitkering van uw maandloon.

U verdient uit arbeid, tijdens uw WW uitkering een bedrag ad € 800,-

De berekening is dan als volgt: € 1.800 (maandloon) minus € 800,- (inkomen uit arbeid) = € 1.000,-

70% van € 1.000,- = € 700,-

€ 700,- (WW) PLUS € 800,- (inkomen uit arbeid) = totaal € 1.500,-

Had u geen inkomen uit arbeid, dus enkel recht op WW, dan kreeg u 70% van € 1.800,- (maandloon), dus een bedrag ad € 1.260,-
Een bedrag ad 240,- minder.

Werken tijdens WW uitkering loont.

Publicatiedatum 17/08/2015

Volg ons op social media