Intimideerde houding werkgever reden voor billijke vergoeding? (bron: mr. I. Kooijman)

Terug

Wat eraan voorafgaat
Een werkneemster wordt door een headhunter benaderd voor een functie als HR-directeur bij een groot internationaal bedrijf. Ze komt op 1 oktober 2015 in dienst op een contract voor onbepaalde tijd. Na anderhalve maand krijgt ze in een beoordelingsgesprek een eindscore ‘goed’. Maar drieënhalve maand later geeft de werkgever aan dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De werkneemster zou zich onder meer indiscreet en ongepast hebben geuit over bedrijfsaangelegenheden en over het management.

De werkgever doet een beëindigingsvoorstel maar dat wijst de werkneemster af. De advocaat van de werkgever laat weten dat het eigenlijk beter is als de werkneemster niet meer op het werk verschijnt maar als ze dat echt wil, kan ze haar werk hervatten. De werkgever dient kort daarop een ontbindingsverzoek in bij de rechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkneemster dient een tegen verzoek in: ze vraagt om ontbinding wegens wanprestatie van de werkgever. De rechter wijst het ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsrelatie van de werkgever toe.

Hoe het afloopt
De werkneemster gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Ze vordert onder meer een billijke vergoeding en een schadevergoeding. Het hof oordeelt dat de werkneemster en de werkgever allebei een aandeel hebben gehad in de verstoring van de arbeidsrelatie. De werkneemster is duidelijk te loslippig geweest, terwijl in haar functie van haar volledige discretie en vertrouwelijkheid mocht worden verwacht.

Aan de andere kant heeft de werkgever in het ontslagtraject de grenzen van goed werkgeverschap overschreden. Zo heeft de werkgever de werkneemster geïntimideerd en negatief bejegend in een gesprek, zo blijkt uit een transcriptie van een opgenomen gesprek. Tijdens dat gesprek sloeg de werkgever onder meer een aantal keer met zijn vuist hard op tafel. De werkneemster is eerder in het traject geschorst zonder hoor en wederhoor en de werkgever heeft ook niet echt meegewerkt aan werkhervatting. Daarmee heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld en dat is aanleiding voor het toekennen van een billijke vergoeding.
Het hof bekrachtigt de ontbinding die door de kantonrechter is uitgesproken en veroordeelt de werkgever tot het betalen van een billijke vergoeding van 22.500 euro.

In de praktijk
De aanleiding voor de ontbinding was in dit geval verwijtbaar gedrag van de kant van de werkneemster. Had de werkgever het ontslagtraject ‘netjes’ afgehandeld dan had hij geen billijke vergoeding van 22.500 hoeven betalen. Het loont dus de moeite om emoties te beheersen en een ontslagtraject professioneel af te handelen.

ECLI:NL:GHDHA:2017:2467

Publicatiedatum 20/11/2017
Intimideerde houding werkgever reden voor billijke vergoeding? (bron: mr. I. Kooijman)

Volg ons op social media