Inzet Spoor 2 om conflict op te lossen

Terug

Werkgevers komen steeds vaker in een moeilijker parket wanneer het UWV een ziektedossier na twee jaar toetst (de ‘Poortwachtertoets’), waaruit blijkt dat Spoor 2 is ingezet om een conflict (lees: er is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid) op te lossen.

Het UWV is dan van mening dat werkgever en werknemer hun conflict hadden moeten/kunnen oplossen en medisch gezien geen belemmeringen waren voor een re-integratie in eigen werk (eerste spoor) of in ieder geval bij de eigen werkgever, met als mogelijk gevolg een loonsanctie van maximaal 12 maanden (lees: 3e jaar loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte).

In geval waarbij werkgever en werknemer niet meer met elkaar door één deur kunnen, waardoor werknemer zich met spannings-gerelateerde klachten ziek heeft gemeld. De klachten zijn reëel (medisch te bevestigen) en werknemer is (nu) niet inzetbaar voor de eigen arbeid. Werkgever en werknemer zien beiden terugkeer, (op langere termijn), in het eigen bedrijf niet zitten en spreken dus af om via een bureau een Sppr 2 traject in te zetten.

Let wel goed op, dergelijk traject moet worden geadviseerd door de bedrijfsarts (voor wat betreft de belastbaarheid van de werknemer) en een arbeidsdeskundige (voor wat betreft het aanwezig zijn van alternatieven bij de eigen werkgever).

Stel, na twee ziektejaren, is er geen resultaat behaald en het UWV gaat de situatie beoordelen.
Het UWV ziet wellicht op dat moment een belastbaardere werknemer dan een jaar eerder en kan van mening zijn dat zo’n werknemer prima bij de eigen werkgever moet of had kunnen werken.

Ruzie is daarvoor geen excuus, vindt het UWV, ten minste, als er niet alles aan gedaan is om die ruzie op te lossen.

In geval van een conflict is het inzetten van mediation in een vroeg stadium zeer effectief en leidt in veel gevallen tot een resultaat waar beide partijen achter kunnen staan.

Publicatiedatum 28/05/2015

Volg ons op social media