Is ontslag op staande voet voor het ‘verduisteren’ van een blikje cola geoorloofd?

Terug

Stel, je bent supermarktmanager en een kassière drinkt tijdens haar pauze een blikje cola op en ‘vergeet’ deze af te rekenen. Je roept de medewerker vervolgens bij je en ontslaat haar op staande voet. Houdt dit ontslag, gezien de geringe waarde van het blikje cola, stand?

Dit soort zaken komen met enige regelmaat voor de rechter.

Maar is ontslag op staande voet niet wat overdreven afgezet tegen de inkoopwaarde van het blikje cola?

In juridische termen is er sprake van een bagateldelict.

Dit is van toepassing als er sprake is van verduistering of diefstal van goederen die een geringe waarde vertegenwoordigen. Een bagateldelict kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Hiervoor is het belangrijk dat je als bedrijf strenge regels opstelt met betrekking tot verduistering/diefstal en deze duidelijk communiceert aan medewerkers. Nog beter is het om deze regels op te nemen in een dienstverband.

Een niet afgerekend blikje cola van 70 cent kan dus inderdaad leiden tot een terecht ontslag op staande voet, wanneer een onderneming duidelijke huisregels heeft en medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Rechters zullen zich bij hun beoordeling laten leiden door het Bijenkort-arrest van de Hoge Raad. Hierin staat duidelijk omschreven dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is als er duidelijke bedrijfsregels zijn en medewerkers hiervan op de hoogte (kunnen) zijn.

Publicatiedatum 04/01/2016

Volg ons op social media