Juriste mr. I. Warlam start proefproces tegen BTW-nummer

Terug

Juriste Isabelle Wárlám start een proefproces met als inleg een aan haar verstrekt BTW-Nummer, dit meldt de website Mr. Online. Wárlám is erop tegen dat het BTW-nummer van eenmanszaken het BSN (burgerservicenummer) bevat. “Het BSN is bedoeld voor het verkeer met de overheid, het BTW-nummer voor het contacten tussen private partijen.”

Naast dit principiële bezwaar heeft ze ook een argument van praktische aard. “Dit vergroot risico’s op misbruik,” zegt de juriste die is gespecialiseerd in privacy en e-commerce. “Er zijn organisaties die met alleen een BSN en een geboortedatum genoegen nemen.” Ze heeft van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en – fouten (CMI) begrepen dat het BSN een rol speelt bij identiteitsfraude.

“Nu ga ik een andere weg bewandelen,” zegt de juriste. Ze dient bij de Belastingdienst een correctieverzoek in op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. “Op grond van deze wet mag een persoonsnummer als het BSN alleen gebruikt worden als daarvoor een wettelijke basis is. En dat is hier niet zo.”

Als de Belastingdienst niet aan haar correctieverzoek voldoet, kan de Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelen. Weet zij haar gelijk te halen, dan krijgt Wárlám een nieuw BTW-nummer. Bovendien maakt ze dan de weg voor meer zzp’ers vrij om een ander BTW-nummer te eisen.

Publicatiedatum 04/04/2016

Volg ons op social media