Kan ik een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, waarvan automatisch zijn contract eindigt weer tijdelijk in dienst nemen?

Terug

Voorheen was een bepaling opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de dag of de laatste dag van de maand, waarop de werknemer AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer men deze AOW-gerechtigde werknemer opnieuw tijdelijk in dienst wou nemen, kon dit na een tussenpoos van minimaal 3 maanden. Wanneer het tijdelijke contract namelijk binnen 3 maanden volgt op het contract voor onbepaalde tijd, dan eindigt het nieuwe tijdelijke contract niet van rechtswege, de zogenaamde ragetlieregel.

Per 1 juli 2015 wordt dit gewijzigd in de wet (WWZ). Voor werknemers waarvan de aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op grond van een daartoe strekkend beding (in de cao of arbeidsovereenkomst) geldt de ragetlieregel per 1 juli 2015 niet meer. Werkgevers kunnen in dat geval op of na 1 juli 2015 wel zonder tussenpoos een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaan met deze AOW-gerechtigde werknemers.

Conclusie, u kunt na 1 juli 2015 AOW-gerechtigde werknemers weer tijdelijk in dienst nemen zonder tussenpoos, ondanks dat zij een vast contract hadden.

Let op: bij het aangaan van een nieuw tijdelijk contract in deze situatie, start ook weer een nieuwe keten (maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar).

Publicatiedatum 30/07/2015

Volg ons op social media