Kun je een oproepkracht kort van tevoren ongestraft afzeggen?

Terug

De situatie
Een masseuse werkt op basis van een min-maxcontract voor minimaal zeven en maximaal 32 uur per week. De gang van zaken bij het bedrijf is dat er een maand van te voren een rooster voor drie maanden wordt gemaakt. De werkneemster werd daarin meestal ingepland voor drie doordeweekse dagen van 7,5 uur per dag. In de praktijk kwam het regelmatig voor dat ze kort voor haar dienst werd afgezegd of tijdens haar dienst naar huis ging omdat er te wenig te doen was. Over de niet-gewerkte uren ontving ze dan geen loon. In mei 2013 vordert ze van de werkgever uitbetaling van achterstallig loon van afgerond 6.500 euro en ruim 4.600 euro aan schadevergoeding voor onnodige kinderopvang.

Bij de rechter
De kantonrechter in eerste aanleg heeft haar vorderingen grotendeels toegewezen met als grond dat het rooster niet voorlopig was en dat het risico van het afbellen voor rekening van de werkgever kwam. De werkgever gaat tegen dit oordeel in hoger beroep.

Het oordeel
Het hof stelt dat de heersende opinie is dat een min-maxcontract de werkgever verplicht tot het uitbetalen van het minimum aantal uren, ongeacht of die zijn gewerkt. Over de uren boven het minimum die niet zijn gewerkt is geen loon verschuldigd. Ook al ligt de reden voor het niet oproepen in de risicosfeer van de werkgever. Na een oproep is wel loon verschuldigd.

De vraag is nu wanneer een oproep is voltooid: als de werknemer verschijnt op het werk, of is inroosteren daarvoor voldoende? Die vraag brengt ook de vraag naar de status van het rooster met zich mee.


Met het rooster werd aangegeven op welke dagen de werknemers oproepbaar waren en welke dagen niet. Het was daarmee geen definitief rooster, concludeert het hof. Maar dat wil nog niet zeggen dat de werkgever geen loon hoeft te betalen. Als hij te laat afzegt, moet hij toch betalen. En hof formuleert dat een afzegging nog op tijd is als die voor het einde van de werkdag plaatsvindt die voorafgaat aan de ingeroosterde dag.

Het hof vraagt de partijen om meer informatie over het tijdstip waarop werd afgezegd en over de gang van zaken als er minder dan 7,5 uur werk was op een dag. Op basis van die informatie wordt de zaak later voortgezet.

We houden u op de hoogte.

Publicatiedatum 05/08/2015

Volg ons op social media