Loonbeslag op de beëindigingsvergoeding?

Terug

Het komt regelmatig voor dat een werknemer die in financiële problemen verkeert te maken krijgt met loonbeslag. Een gedeelte van het salaris moet dan worden ingehouden door de werkgever en worden afgedragen aan de crediteur.

Als een arbeidscontract wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst en de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt, bijvoorbeeld een transitievergoeding, omvat een in het verleden door schuldeisers gelegd loonbeslag dan ook die vergoeding?

In dit te bespreken geval had een aantal schuldeisers ten tijde van de arbeidsovereenkomst beslag gelegd op het salaris van de werknemer.

Nadat de beëindigingsovereenkomst was getekend, waardoor de arbeidsovereenkomst was beëindigd, legde een nieuwe crediteur, een advocatenkantoor, beslag op de beëindigingsvergoeding.

 

Rechtsverhouding
De rechtbank overwoog dat beslag alleen mogelijk is op:
- ten tijde van het beslag tegenwoordige goederen
- op vorderingen die uit een bestaande rechtsverhouding voortvloeien.


Onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis en twee oude uitspraken van de Hoge Raad, oordeelde de rechtbank dat er een verschil moet worden gemaakt tussen:

- de arbeidsovereenkomst
- de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).


Vaststellingsovereenkomst
De ontslagvergoeding had volgens de rechtbank alleen betrekking op de vaststellingsovereenkomst. De vordering tot betaling van de beëindigingsvergoeding vloeide om die reden niet rechtstreeks voort uit de arbeidsverhouding. Dat betekende dat de oude beslagen niet de beëindigingsvergoeding raakten, ook al bestond er een verband tussen de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsvergoeding.

De rechtbank oordeelde zodoende dat alleen de laatste beslaglegger aanspraak kon maken op de beëindigingsvergoeding.

Publicatiedatum 02/09/2016

Volg ons op social media