Mag een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract?

Terug

Een concurrentiebeding is bedoeld om de knowhow en goodwill van de werkgever te beschermen. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na zijn uitdiensttreding contacten te onderhouden met (concrete) relaties van de werkgever.

Een werkgever mag in principe geen concurrentie- of relatiebeding opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Alleen als werkgever gemotiveerd en specifiek voor de desbetreffende werknemer en zijn specifieke functie kan aangeven dat sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang dat een concurrentie- en of relatiebeding vereist, kan een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De motivering van het specifieke bedrijfs- of dienstbelang in deze specifieke situatie zal dan in het concurrentie- en/of relatiebeding zelf opgenomen moeten worden. Is dat niet het geval, dan is het concurrentiebeding nietig, dat betekent dat het helemaal niet geldt en ook nooit gegolden heeft.

Wanneer er wel een motivering is opgenomen, maar de werknemer van mening is dat er niet – of niet meer – sprake is van zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen dat die een concurrentie- en/of relatiebeding noodzakelijk maken, kan hij dit voorleggen aan de rechter. Die kan het beding vervolgens vernietigen indien hij meent dat de motivering de noodzaak voor een concurrentie- en/of relatiebeding onvoldoende onderbouwt.

Publicatiedatum 06/02/2017

Volg ons op social media